In een wereld die voortdurend in beweging is, waarin nieuwe technologieën nieuwe manieren van interageren en leven creëren, blijft de behoefte aan gebouwen om te wonen en te werken onveranderd.

In plaats van statisch en onveranderlijk te blijven, worden gebouwen steeds meer een weerspiegeling van onze ambities en een antwoord op tal van economische, ecologische en maatschappelijke bewegingen. Kantoorgebouwen hebben in de loop der jaren verschillende transformaties ondergaan. In elk decennium zijn onze interacties met onze werkplekken aanzienlijk veranderd: van grote privékantoren voor directieleden in de jaren 1950 naar gesloten kantoren in de jaren 1990 en de huidige landschapskantoren om samenwerking aan te moedigen.

Aangezien de gemiddelde medewerker 13 jaar van zijn leven op het werk doorbrengt, speelt het kantoorgebouw meer dan ooit een centrale rol. Vastgoedbeheerders, eigenaars en huurders moeten zich dus afvragen wat de gebruikers voor hun kantoorgebouw wensen. Dat gebeurt door de integratie van technologie en diensten die de productiviteit en het welzijn bevorderen, waardoor prioriteit wordt gegeven aan een door de mens geleide strategie voor vastgoedbeheer.

Wat verwachten gebruikers van hun gebouwen?

In de afgelopen jaren hebben diverse maatschappelijke effecten ongetwijfeld een invloed gehad op de manier waarop we over kantoren denken. De omwentelingen in onze relatie met het milieu, de economische crisissen zoals in 2007-2009 of de verlangens van de nieuwe generaties hebben ons dagelijkse leven veranderd, ook op kantoor. Het belang dat wordt gehecht aan het milieu en de klimaatverandering, is daar een perfect bewijs van. Zo zien we meer dan ooit een verschuiving in de richting van de vermindering van broeikasgassen, waarbij individuele personen druk uitoefenen op organisaties om commerciële strategieën voor te stellen die gericht zijn op milieubescherming. Dat leidt er natuurlijk toe dat er meer nieuwe technologieën in onze gebouwen worden geïntegreerd, die ontworpen zijn om de emissies te verminderen en zuiniger met energie om te gaan.

Nu er sensoren in gebouwen kunnen worden geïntegreerd die bewegingen, temperatuur, licht en C02-niveaus monitoren, kunnen gebouwen de verwarming en de elektriciteit automatisch aanpassen aan de behoeften van de mensen in de gebouwen. Dat is het geval met de oplossingen van Envio die dankzij hun IoT-regelaars het comfort bevorderen en het energieniveau verlagen in commerciële gebouwen.

Hoe zullen de kantoren van de toekomst eruitzien?

Er zijn ook externe factoren die een invloed hebben op het kantoorgebouw. De coronacrisis is immers niet de enige situatie die medewerkers ertoe aanzet om zich aan te passen. Onder meer algemene stakingen en stakingen bij het openbaar vervoer hebben medewerkers in het hele land al verplicht om hun manier van werken te veranderen. Velen werkten dan van thuis uit, kwamen vroeger naar kantoor of bleven later en velen moesten een ander vervoermiddel gebruiken om naar het werk te gaan.

Als gevolg van dergelijke gebeurtenissen is het essentieel geworden om flexibeler te kunnen werken en toch de band met het kantoor te behouden. De behoefte aan flexibiliteit werd versneld om aan de tijdseisen van het individu te voldoen en ervoor te zorgen dat de diensten van de gebouwen op verschillende momenten van de dag worden geoptimaliseerd. Property Managers moeten dus het gebruik van instrumenten promoten die een menselijke verbinding tot stand brengen, zelfs wanneer die niet fysiek is. Werkgevers zullen niet langer de tijd die op kantoor wordt doorgebracht als enige productiviteitsindex meten en gegevens verzameld met nieuwe technologische oplossingen zullen traditionele maatregelen herdefiniëren.

Kunnen onze toekomstige gebouwen een antwoord bieden op onvoorziene omstandigheden?

De gebouwen van de toekomst zullen hoogstwaarschijnlijk gebruiksvriendelijk zijn, maar ook op afstand verbonden zijn en in staat zijn om vastgoedbeheerders gegevens te verstrekken die de weg kunnen vrijmaken voor een meer op maat gesneden werkomgeving, die niet alleen het collectieve gebruik ten goede komt, maar ook het individu. Met de bevolkingsgroei, vooral in de steden, wordt de behoefte aan gedeelde gebouwen steeds groter. De vraag is dus hoe gebouwen het welzijn van de gebruikers ondersteunen.

Meer dan ooit heeft de huidige gezondheidscrisis getoond hoe belangrijk het is om gezondheid in onze kantoorgebouwen te integreren. Het gebruik van technologie en gegevens kan immers bijdragen tot een beter inzicht in of een verbetering van de ventilatie- en luchtzuiveringssystemen, zodat eigenaars, huurders en vastgoedbeheerders zich kunnen wapenen tegen mogelijke gezondheidscrisissen in de toekomst.

De Wereldgezondheidsorganisatie heeft meegewerkt aan de uitwerking van adviezen over ventilatie- en airconditioningsystemen in het kader van COVID-19. Als gevolg van de ongeziene impact van de gezondheidscrisis zullen nieuwe technologieën zich waarschijnlijk in de kantoorgebouwen verspreiden. Zo kunnen de deuren bijvoorbeeld geautomatiseerd worden, spraakbesturing kan de norm worden en vergaderzalen kunnen na gebruik automatisch worden schoongemaakt.

Het kantoor van morgen zal centraal staan, maar zal deel uitmaken van een ruimer ecosysteem

Het gebouw speelt een centrale rol in ons leven, maar toch wordt het cruciaal dat het zo ontworpen is dat het op afstand bereikbaar is. Wanneer externe elementen zoals een staking van het openbaar vervoer of een pandemie de mensen beletten om naar kantoor te komen, is het essentieel om de continuïteit van de activiteit mogelijk te maken. Virtueel verbinding maken met vergaderingen of systemen hebben die het aantal bezoekers in een gebouw detecteren om de verwarming en de verlichting uit te schakelen, zijn diensten voor de gebruikers die steeds belangrijker worden. Dat alles is het directe resultaat van menselijk gedrag en verlangens. Technologie zal een veel grotere rol spelen en gegevens zullen de manier veranderen waarop vastgoedbeheerders ruimtes en diensten zullen aanpassen en verbeteren.

De PropTech is de sleutel tot deze nieuwe dynamiek. Ze geeft de Property Managers de nodige instrumenten om meer sociaal contact, inzicht in de verschillende houdingen en een echte menselijke band te creëren, zowel fysiek als op afstand. Nu we een nieuw decennium zijn ingegaan, is het misschien tijd om het ontwerp van het kantoorgebouw aan te passen aan de maatschappelijke, ecologische en politieke gebeurtenissen van de afgelopen jaren, zodat gebouwen menselijker worden en meer ten dienste van de mensen staan.

OM VERDER TE GAAN

Expert aan het woord

'Maatschappelijke zetel van morgen centraler dan ooit'

"Het begrip individuele werkpost was al wat uit de mode aan het raken, met een voorkeur voor gebruik in plaats van eigendom. We brengen dagelijks veel tijd door in vergaderingen of afspraken. De bezettingsgraad van een individueel bureau in de dienstensector ..."

Meer lezen