Key figures

  • 18,4

    miljard euro als globaal volume aan expertises
  • 12,1

    miljoen vierkante meter aan expertises
  • 9,600

    uitgevoerde expertises per jaar

Een netwerk van experts

Voor een betrouwbare analyse van de financiële prestaties

U bent een professional? Wij voeren gevoeligheidsstudies uit, meten de prestaties en analyseren het nettorendement van uw kantoren, winkels of industriële/logistieke sites. Dankzij deze expertise beschikt u over kwalitatieve financiële voorspellingen – meer bepaald op het vlak van rentabiliteit –, kunt u de hefbomen bepalen om uw rendementen te verbeteren en uw financiële partners geruststellen.

Voor een duidelijke visie op de marktwaarde

Door de kenmerken van uw vastgoed te bestuderen en het te vergelijken met wat er beschikbaar is op de markt, bepalen onze specialisten de juiste waarde ervan. Zo kunt u de meest aangewezen transacties sluiten en op die manier uw return on investment maximaliseren.

Specifieke en multidisciplinaire expertise

Kantoren, magazijnen, winkels of hotels: onze teams – die georganiseerd zijn per marktsegment – schatten alle soorten vastgoed. We voeren onze opdracht uit met de nodige deontologie en in alle vertrouwelijkheid om u onafhankelijkheid en transparantie te garanderen.