Elk bedrijf moet zijn continuïteit kunnen verzekeren door zijn risico’s zo goed mogelijk onder controle te houden met de nodige bescheidenheid en scherpzinnigheid, ongeacht zijn activiteitensector, zijn grootte of zijn geschiedenis.

Muriel Baiges
Murielle Baiges
Chief Risk Officer Groupe

De risico’s beheersen waar ze zich voordoen

Risicobeheer begint binnen de vakgebieden zelf, zo dicht mogelijk bij de realiteit en het terrein, waardoor elke risicofactor kan opgevolgd worden om:

de risico’s in kaart te brengen en elk jaar te updaten

een controleplan uit te werken

incidenten op te volgen en een gedocumenteerde historiek bij te houden

Alle risicofactoren worden daarbij onder de loep genomen: marktrisico’s, liquiditeitsrisico's, compliancerisico’s, maar ook operationele, technische, ecologische risico’s enz.

We maken al onze medewerkers bewust van deze filosofie van voortdurende verbetering, die ook terugkomt in onze engagementen op het vlak van MVO.

Ontdek onze engagementen op het vlak van MVO

Een circulair risicobeheer

Risicobeheer steunt op strikte, permanente, prudentiële regels op verschillende niveaus die jaarlijks geüpdatet worden.


1e controlelijn
Deze controlelijn wordt OPC (Operational Permanent Control) genoemd. Ze controleert de uitvoering van de risicobeheerplannen op het niveau van elk vakgebied.

Deze permanente controle verzekert een onmiddellijke responsiviteit om bij elk van onze acties de nodige verbeteringen door te voeren. Daarnaast ligt deze controle in lijn met ons preventiebeleid dat de opvolging omvat van elk schadegeval, elk incident en elke storing om zo concrete, onmiddellijke en duurzame oplossingen toe te passen.

2e controlelijn
De Risicodirectie van BNP Paribas Real Estate, die volledig losstaat van de vakgebieden, centraliseert de risicodienst. Ze beschikt over ervaren teams die de ontwikkeling van elke activiteit begeleiden in overeenstemming met het risicobeleid van de Groep en met strikte naleving van de financiële prestatiecriteria.

Dit 2e controleniveau wordt verzekerd door teams gespecialiseerd in:

- projectontwikkeling,
- Investment Management,
- operationeel risico (ORC – Operational Risk and Control),
- beheer van persoonsgegevens (DPO – Data Protection Officer).

De Risicodirectie voert controles van het 2e niveau uit, en dat zowel in de vakgebieden als in de centrale functies. Dat gebeurt bovendien steeds volledig onafhankelijk van de vakgebieden, de functies en de 1e controlelijn.
Ze is ook lid van verschillende vastgoedinvesteringscomités.

3e controlelijn
Deze controlelijn wordt uitgeoefend door de Algemene Inspectie van de Groep BNP Paribas. Dankzij een regelmatige controle van specifieke vakgebieden en activiteiten kunnen we onze procedures verbeteren via gedetailleerde aanbevelingen.

Deze permanente opvolging van de risico’s vormt de laatste schakel van de controleketen en kadert in ons streven naar voortdurende vooruitgang.

FOCUS

Het beheer van uw persoonsgegevens bij BNP Paribas Real Estate
 

De bescherming van persoonsgegevens krijgt binnen de Groep BNP Paribas bijzondere aandacht. We stellen alles in het werk om u een maximaal veiligheids- en vertrouwelijkheidsniveau te garanderen.

Aangezien we zo dicht mogelijk willen aanleunen bij uw verwachtingen, vragen en voorkeuren, hebben we een website ontwikkeld die volledig gewijd is aan persoonsgegevens. U vindt er het volgende terug:

- ons vertrouwelijkheidshandvest over de verwerking van persoonsgegevens,
- een handleiding over de bescherming van persoonsgegevens.

Deze handleiding geeft onder andere tekst en uitleg over:

- het soort gegevens dat we verzamelen,
- waarom we ze verzamelen,
- aan wie we ze kunnen bekendmaken,
- hoelang we ze bewaren,
- wat uw rechten zijn en hoe u ze kunt uitoefenen,
- hoe u te weten kunt komen welke gegevens bij ons gearchiveerd worden,
- hoe u ons kunt contacteren met vragen over uw persoonsgegevens.

Doelstelling: u verzekeren dat u de controle behoudt over uw persoonsgegevens.