We engageren ons voor duurzame steden

In 2050 zullen er 10 miljard mensen zijn op aarde, waarvan 80% in de stad zal leven*. Als toonaangevende vastgoedspeler in Europa, beschouwt BNP Paribas Real Estate het als zijn taak om op een duurzame manier de stad van morgen uit te denken en te bouwen. Hoe? Door onze klanten en partners verantwoorde en innovatieve vastgoedproducten en -diensten te garanderen die bijdragen tot de ontwikkeling van de duurzame stad van vandaag en morgen.

Bron: ONU 2018

 • 1

  visie
 • 4

  verantwoordelijkheden
 • 12

  engagementen

BNP Paribas Real Estate – dat steunt op een verantwoordelijkheids- en integriteitscultuur gebaseerd op best practices – streeft ernaar de ontwikkeling van het bedrijf op lange termijn te verzekeren en tegelijkertijd zijn positieve impact op de samenleving veilig te stellen. Om op lange termijn waarde te creëren die gedeeld wordt met onze klanten, partners en al onze betrokken partijen, speelt ons MVO-beleid een strategische rol. Het komt tot uiting in de vastberadenheid van ons bestuur om prestaties, verantwoordelijkheid, ethiek en transparantie te verenigen.

tlp
Thierry Laroue-Pont
CEO BNP Paribas Real Estate

Onze manier van leven en werken verandert. De steden moeten zich aan deze evoluties aanpassen en al hun spelers daarbij betrekken, of het nu gaat om het ontwerp van kantoorgebouwen en woningen, deelname aan het economisch en sociale leven op de plekken waar we actief zijn, de ontwikkeling van de competenties van onze medewerkers of de ondersteuning van handicaps en het aanmoedigen van diversiteit.

In dat opzicht is MVO dan ook een drijvende kracht achter innovatie en economische prestaties, zowel voor onze klanten als voor onszelf.

Catherine Papillon
Catherine Papillon
Directrice Internationale Duurzame Ontwikkeling/MVO

In 2015 stelden de Verenigde Naties 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (Sustainable Development Goals of SDG's) op. Het was een wereldwijde oproep om zich te engageren voor een meer rechtvaardige toekomst voor de mens en de planeet. Om zijn werkelijke of potentiële bijdrage hiertoe te bepalen, analyseerde BNP Paribas Real Estate het verband tussen de SDG’s en zijn MVO-engagementen die werden vastgelegd in zijn MVO-beleid ‘Inspire Real Estate 2020’. We hebben ons hiervoor ook gebaseerd op een vastgoedbenchmark en de aanbevelingen van de World Green Building Council omtrent de bijdrage van groene gebouwen tot de SDG’s.

Onze bijdrage tot de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de VN
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

De visie van BNP Paribas Real Estate

Aan de hand van 4 hoofddoelstellingen en 12 ijzersterke enga

Ons MVO-beleid omvat 4 verantwoordelijkheden (op economisch, ecologisch, maatschappelijk en burgerlijk vlak) en 12 engagementen.

We streven ernaar om onze klanten en partners verantwoorde en innovatieve vastgoedproducten en -diensten te garanderen en om bij te dragen tot de ontwikkeling van duurzame steden.

MVO-strategie

U vindt al onze indicatoren online

Met het oog op transparantie en ethiek naar zijn betrokken partijen toe heeft BNP Paribas Real Estate een online rapporteringsplatform ontwikkeld volgens de methodologie van het Global Reporting Initiative (GRI). Deze methode baseert zich op een referentiekader van prestatie-indicatoren waarmee de voortgang van bedrijven in hun duurzame ontwikkelingsbeleid gemeten kan worden, rekening houdend met bestuurs-, economische, ecologische en maatschappelijke criteria.

Gezondheid en welzijn

Eigen en betaalbare energie

Industrie, innovatie en infrastructuur

Duurzame steden en gemeenschappen

Verantwoorde consumptie en productie

Maatregelen in de strijd tegen de klimaatverandering

Leven op het land

De relevante Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen die geïntegreerd zijn in onze strategie ‘Inspire Real Estate 2020’

Kwaliteitsonderwijs

Gendergelijkheid

Schoon water en sanitair

Strijd tegen onrecht

Bescherming van het milieu

Onze RSE politiek

 1. Onze economische verantwoordelijkheid

  Met onze klanten en partners innovatieve product- en dienstengamma’s uitwerken op een ethische en verantwoorde manier

  • Partnerschappen bestendigen en co-constructie met al onze betrokken partijen ontwikkelen
  • Een innovatief en verantwoord aanbod van vastgoedproducten en -diensten ontwikkelen
  • Ethiek en bestuur in alle transparantie verzekeren

 2. Onze ecologische verantwoordelijkheid

  De milieueffecten van onze activiteiten beperken en van milieukwaliteit een hefboom maken voor materiële en immateriële prestaties

  • In ons aanbod van vastgoeddiensten en -producten rekening houden met de uitdagingen van de klimaatverandering
  • De rechtstreekse en onrechtstreekse milieu-impact van al onze activiteiten verkleinen
  • Van de milieuprestaties van ons aanbod een prestatiehefboom maken

 3. Onze maatschappelijke verantwoordelijkheid

  De ontwikkeling en het engagement van onze medewerkers stimuleren

  • Een gezond, flexibel en innovatief werkkader bieden om actief bij te dragen tot het welzijn van onze medewerkers
  • De diversiteit, de gelijkheid van kansen en de employabiliteit van onze teams bevorderen
  • Ieders MVO-competenties ontwikkelen en versterken

 4. Onze burgerlijke verantwoordelijkheid

  Een geëngageerde speler in een verantwoorde vastgoedsector zijn en lokale initiatieven steunen

  • Meewerken aan de ontwikkeling van de lokale economie
  • De kennis over en invloed van MVO bevorderen in de vakgebieden van de vastgoedsector
  • Solidaire initiatieven steunen