Onze missies op het vlak van compliance en ethiek

Professionele ethiek

Wij stellen alles in het werk om in de relaties die we met u onderhouden, een totale transparantie te verzekeren, evenals onze volledige integriteit in overeenstemming met de deontologische regels van onze beroepen en de geldende wetgeving. Wij trachten elk risico op corruptie te voorkomen en begeleiden elke situatie waarin een belangenconflict of handel met voorkennis speelt.

Bescherming van uw belangen

Wij ijveren ervoor om u op een heldere en objectieve manier steeds de meest aangewezen oplossingen aan te bieden die het best beantwoorden aan uw noden.

Financiële zekerheid

Wij waken over de financiële zekerheid van de activiteiten en fondsen die u ons toevertrouwt, en dat volledig volgens de geldende regelgeving. Wij bestrijden het witwassen van geld en de financiering van terrorisme.

De vertrouwelijkheid van uw informatie

Wij verzekeren de vertrouwelijkheid van de informatie en de persoonsgegevens die u ons toevertrouwt in het kader van de transacties die wij in uw opdracht uitvoeren.

Een vertrouwensrelatie onderhouden met onze klanten is van cruciaal belang. Onze medewerkers volgen regelmatig opleidingen om op de hoogte te blijven van de compliance-uitdagingen en om de belangen van onze klanten te beschermen.

Marie Kanté
Marie Kanté
Head of Compliance, BNP Paribas Real Estate België

De tools van vandaag bepalen de middelen van morgen

Compliance en ethiek zijn intrinsieke waarden die centraal staan bij alle acties die wij voor u uitvoeren. Ze worden ondersteund door de directieorganen van BNP Paribas Real Estate en door al onze medewerkers. Of het nu voor onze klanten, onze partners, onze investeerders, onze leveranciers of voor ons bedrijf en onze medewerkers is, ze leiden onze acties, onze beslissingen en onze keuzes elke dag opnieuw.

De Gedragscode van BNP Paribas

De principes van de Gedragscode worden door al onze medewerkers gedeeld en vormen de basis voor de tools en processen die wij hanteren om in alle omstandigheden ethiek en compliance te garanderen.

Een systeem ter voorkoming van corruptie

Wij hebben een systeem ter preventie van elke mogelijke daad van corruptie of beïnvloeding geïmplementeerd. Een van de pijlers daarvan is een klokkenluiderssysteem waardoor elke medewerker of derde die dat wenst, een melding kan doen. Eveneens in het kader van de preventie van corruptie en beïnvloeding, melden onze medewerkers systematisch de geschenken en uitnodigingen die ze ontvangen of aangeboden krijgen aan onze afdeling Compliance.

Het KYC-principe: Know Your Customer

We leiden onze medewerkers op om een grondige kennis op te bouwen van onze klanten volgens het klantenkennisprincipe of KYC (Know Your Customer). Deze aanpak verzekert de compliance en financiële zekerheid van ons bedrijf en ligt volledig in lijn met ons engagement om het witwassen van geld en de financiering van terrorisme te bestrijden.