Staan centraal in onze strategie:

Innovatie en digitale transformatie

Wij bedenken, ontwerpen en bouwen aan het vastgoed van morgen. Niet alleen met een innovatief aanbod en innovatieve diensten, maar ook dankzij belangrijke partnerschappen met start-ups en intrapreneurship-projecten waarin we geloven en investeren om de groei ervan te ondersteunen.

Maatschappelijke verantwoordelijkheid van het bedrijf

Ons MVO-beleid steunt op een sterke visie. Deze aanpak engageert ons naar onze klanten, partners, leveranciers en medewerkers toe.

Compliance, ethiek en transparantie

We hebben een Compliancedirectie die een strikte naleving verzekert van de geldende regelgeving van elk land waarin we een vestiging hebben.

Vooruitzien om beter te anticiperen op de stad van morgen

Data: een kwestie van analyse

Waarde creëren op basis van voortdurende gegevensstromen vraagt om beheersing van data sciences en data analytics tools.

Integratie van nieuwe technologieën

Dankzij de opmars van nieuwe technologieën worden gebouwen voortaan ontworpen om hun eigen gegevens te produceren en om te communiceren en samen te werken met hun omgeving. Aan de hand van deze informatie kunnen de vastgoedstrategieën geoptimaliseerd en de besturingstools verbeterd worden. Er is bovendien een revolutie aan de gang: de transitie van het Internet of Things naar het Internet of Services, dat meer diensten aanbiedt.

Integratie en begeleiding van de nieuwe werkmethoden

Zowel in ons privéleven als in ons professionele leven worden flexibiliteit en samenwerking steeds belangrijker. Onze doelstelling: een nieuw beheer van de m² uitwerken en deze organisatorische en managementrevoluties integreren in een globaal en coherent bedrijfsproject. Het resultaat? Er worden banden en waarde gecreëerd. 

Welzijn: een must

We waken erover dat elk van de ruimtes die wij u aanbieden de nieuwe gebruiken respecteren. Ook de ontplooiing van onze medewerkers is van doorslaggevend belang geworden voor onze concurrentiekracht en tevens een voorwaarde om talent aan te trekken en te behouden. Welzijn ontstaat daar waar de waarden van het individu samenvallen met die van het bedrijf.

Bouwen aan duurzame steden

De gebouwen van vandaag zijn uitgerust met oplossingen die de milieuprestaties verbeteren. Denk daarbij bijvoorbeeld aan slimme elektriciteitsnetwerken die benut worden door de hele omliggende wijk of groene muren en daken die de binnentemperatuur van kantoren of woningen regelen.

Uitzien op de stad

Onze vastgoedprojecten worden gekenmerkt door een samenwerkingsdynamiek die ontstaan is uit onze nieuwe manier van leven, werken, consumeren en onszelf verplaatsen.  Ze gaan voor een stedelijke, gemengde benadering die het gemeenschappelijke gebruik van ruimtes en diensten aanmoedigt om op die manier diversiteit en uitwisselingen binnen de wijken te stimuleren.

De nieuwe logistieke economie

De handels- en e-commercemarkten evolueren erg snel en boosten daardoor de sector van het logistieke vastgoed. De nood aan XXL-magazijnen die zich kunnen aanpassen aan de technologieën en tendensen van de toekomst (automatisering door big data, robotica, gebruik van drones en voertuigen zonder bestuurder) blijft stijgen en we zijn ervan overtuigd dat we mee moeten groeien.

De heruitvinding van de handel

Terwijl het eerste contact van consumenten met merken vandaag steeds vaker digitaal gebeurt, moeten winkels zichzelf heruitvinden om gepersonaliseerder te werk te gaan en om fysieke en zintuigelijke interacties met de klanten aan te gaan. Een fysieke winkel is meer dan ooit de plek waar een ervaring wordt opgedaan die deel uitmaakt van een omnichannel klantenparcours.

Een van de belangrijkste troeven van ons bedrijf is ons vermogen om onze vakgebieden te laten evolueren in functie van de veranderingen in onze omgeving. En dat onder meer dankzij bijzonder doeltreffende opleidingstools. Meer nog, het maakt BNP Paribas Real Estate zelfs tot een voorloper in digitalisering bijvoorbeeld. Deze anticipatiecultuur verklaart ook waarom we tot de meest geëngageerde spelers behoren wat MVO en ISR betreft, maar ook op het vlak van leverancierscharters, labels en certificeringen of toegankelijkheid van gebouwen voor personen met een beperkte mobiliteit. We zijn een schakel in een wereld in volle verandering!

tlp
Thierry Laroue-Pont
Chairman & Chief Executive Officer

Uw doelstellingen zijn ook de onze

We draaien mee in een ambitieus, voortdurend en duurzaam groeiproces, dat steunt op belangrijke economische en financiële resultaten. Het stelt ons in staat om onze toonaangevende positie op de Belgische en Europese vastgoedmarkt te behouden, ongeacht het soort vastgoed: kantoren, woningen, serviceflats, logistieke platformen, winkels, hotels, terreinen, ... Het is een aanbod dat alle onroerend goed dekt, en dat gedurende hun hele levenscyclus.