Inspire Real Estate 2020: ons beleid op het vlak van MVO

Ons MVO-beleid (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen), dat de naam Inspire Real Estate 2020 kreeg, is tegelijk een sterk engagement voor onze klanten en medewerkers en een krachtige innovatie- en prestatiehefboom. Het is een visie die we samen met al onze betrokken partijen hebben uitgewerkt om de meest relevante hefbomen te identificeren en samen bij te dragen tot de ontwikkeling van duurzame steden.

De economie

door innovatieve, ethische en verantwoorde oplossingen en diensten uit te denken.

Het milieu

door acties te ondernemen die onze ecologische voetafdruk verkleinen en een circulaire economie stimuleren.

De maatschappij

door het engagement van onze medewerkers aan te moedigen.

Het burgerlijke aspect

door ons te positioneren als een geëngageerde speler in lokale en solidaire initiatieven.

Compliance en ethiek als pijlers van onze engagementen

Bij alle opdrachten die we voor u uitvoeren, verzekeren we een hoog niveau van compliance, ethiek en veiligheid. We doen dat elke dag opnieuw en aan de hand van verschillende tools – een gedragscode, een systeem ter voorkoming van corruptie en het klantenkennisprincipe – waar al onze medewerkers een opleiding voor krijgen en waar ze zich aan houden.

Ons compliancebeleid

Risicobeheer op alle niveaus

Het anticiperen op en de beheersing van risico’s gebeurt bij BNP Paribas Real Estate op alle niveaus. Onze vakdomeinen worden als eerste ingeschakeld om zo dicht mogelijk bij de realiteit op het terrein in te grijpen. Drie opeenvolgende. controlelijnen begeleiden de vakgebieden bij de uitvoering van de risicobeheerplannen en de verspreiding van goede praktijken

Onze risicopreventiestrategie

Een stimulerende en inclusieve werkomgeving voor onze medewerkers

Wij stellen alles in het werk om onze medewerkers een stimulerende werkomgeving te bieden met ruimte voor zelfontwikkeling die hun welzijn en de ontwikkeling van hun competenties bevordert, gaan in dialoog om een verantwoordelijkheidscultuur te creëren en moedigen diversiteit in al haar vormen aan.

Gelijkheid mannen/vrouwen

Talent stimuleren

Het hele jaar door opleidingen