Enkele belangrijke cijfers

  • 4,5 M

    VIERKANTE METER ONDER BEHEER
  • 275+

    BEHEERDE GEBOUWEN IN BELGIË
  • 10+

    JAAR ALS LEIDER IN BELGIË

Een voortdurende zoektocht naar optimaliseringsmogelijkheden:

Uw exploitatiekosten

We stellen u voor uw vastgoed een beheer op maat voor met als doel uw exploitatiekosten te optimaliseren. Onze missie: het juiste evenwicht vinden tussen kostenbeheersing en de kwaliteit van de dienstverlening naar uw bewoners toe. Daarom zorgen we ervoor dat we diensten leveren die zijn afgestemd op de vraag van uw huurders, dat het nodige onderhoud voorzien wordt en dat uw energiekosten onder controle blijven.

Uw inkomsten

Wij vertegenwoordigen u naar uw huurders toe. Wij waken over de goede uitvoering van de huurcontracten en over de naleving van de wettelijke verplichtingen. Ook de administratieve, boekhoudkundige en financiële opvolging van uw vastgoed beheren wij voor u, zonder ooit het welzijn van uw bewoners uit het oog te verliezen.

Uw kasstromen

Wij doen de boekhouding voor elk van uw gebouwen en huurders en verzekeren daarbij een snelle betaling en inning van achterstallige huur en kosten. Het spreekt voor zich dat we dat doen in volledige overeenstemming met de (internationale) regels. U krijgt daarnaast ook advies van experts om uw kasstromen te optimaliseren.

Besteed het beheer van uw vastgoed uit

Wij nemen het dagelijkse beheer van uw gebouw voor onze rekening

Administratief beheer

Wij helpen u bij de administratieve opvolging van uw gebouw: eigendomsrecht, vergunningen, lease en registraties, plaatsbeschrijving, huurgaranties, contracten met leveranciers, verzekeringspolissen, enz.

Huurbeheer

Wij vormen de schakel tussen u en uw huurders. Dankzij een doeltreffende marketingstrategie helpen wij u bij uw zoektocht naar betrouwbare kandidaten. Zodra die gevonden zijn, zien wij toe op de goede uitvoering van de huurcontracten en verzekeren wij dat de verwachtingen van uw huurders worden ingelost. Indien nodig adviseren wij u over de inrichting of werken die u kunnen helpen om de huurwaarde te verhogen.

Financieel beheer

De facturatie, inning van de huur en belastingen, uitgifte van afschriften, inning van achterstallige betalingen, ... Wij nemen uw administratieve taken op een doeltreffende en transparante manier van u over.

Technisch beheer

Wij buigen ons over alle technische aspecten van uw activa: van de onderhandeling van uw onderhoudscontracten en de coördinatie van uw verschillende dienstverleners tot de conformering van uw vastgoed.

Risicobeheer

Het beheer van de technische en reglementaire risico’s, meer bepaald op het vlak van veiligheid en milieu, is voor BNP Paribas Real Estate van prioritair belang. Wij verzekeren dan ook de conformiteit van het vastgoed dat wij beheren. Ook ons personeel maakt er een erezaak van om een strikte gedragscode na te leven die onze waarden respecteert.

Wij controleren of de bewoning van uw gebouwen voldoet aan de voorwaarden die uiteengezet werden in uw huurcontract en waken erover dat uw dienstverlening altijd de meest recente normen respecteert. Verder zien wij erop toe dat uw onderhoudswerken worden uitgevoerd, zodat er aan de verwachtingen van uw huurders wordt voldaan. 

David Goldfinger
David Goldfinger

Met het oog op hoogstaande prestaties en het welzijn van de bewoners

Uw prestatiedoelstellingen bereiken, uw bewoners engageren en hun productiviteit verhogen: zo luiden de nieuwe uitdagingen van het Property Management. Het zijn stuk voor stuk doelstellingen waartoe het welzijn van de bewoners de sleutel vormt. Om u te helpen deze doelstellingen te bereiken, biedt BNP Paribas Real Estate Property Management België u een uitgebreid dienstengamma op maat aan dat de gebruikerservaring optimaliseert en op die manier ook de prestaties van uw activa stimuleert.

Kwaliteit

Een doeltreffend beheer van uw gebouw vergroot de aantrekkingskracht ervan op potentiële huurders.

Respect voor het milieu

We helpen u om de milieuprestaties van uw vastgoed te verbeteren, zodat het in aanmerking komt voor een certificering.

Transparantie

U ontvangt gedetailleerde en betrouwbare rapporten die u regelmatig informeren over het beheer van uw gebouw.

De meest recente normen

Wij volgen de evoluties van het reglementaire en fiscale landschap op de voet om u ervan te verzekeren dat het beheer de geldende normen respecteert.

Hebt u een ander project?

In vastgoed investeren

Wij helpen u om uw verkoop- en aankoopstrategie op korte, middellange of lange termijn uit te werken.

Meer weten

Uw projecten concreet maken

Een specifiek team voor het volledige beheer van uw werkzaamheden.

Meer weten

Uw vastgoed laten schatten

Onze experts begeleiden u bij de waardering van uw pand of portefeuille.

Meer weten