Het European Impact Property Fund (EIPF) heeft sinds zijn oprichting in 2020 bijna 378 miljoen euro kapitaal gewaarborgd bij Europese institutionele beleggers en 10 activa in Europa verworven. In overeenstemming met de rapporteringsvereisten van artikel 9 van de SFDR-verordening heeft het EIPF-fonds sterke milieudoelstellingen. Het wil zich ook diversifiëren en zet zijn overnamebeleid in Europa voort.

Een ambitieuze milieustrategie

EIPF is een open fonds beheerd door BNP Paribas REIM Luxembourg, gericht op internationale institutionele beleggers. Via gediversifieerde overnames in Europa biedt het zijn beleggers de mogelijkheid om verder te gaan dan de gevestigde praktijken door een beleggingsaanpak met een positieve en meetbare klimaatimpact te hanteren. EIPF heeft zich tot doel gesteld om het Europese gediversifieerde Core/Core+referentiefonds te worden, dat handelt in overeenstemming met de engagementen van het Akkoord van Parijs van 2015 en streeft naar een beperking van de opwarming van de aarde tot maximaal 1,5°. Het fonds is ook geclassificeerd als artikel 9 van de SFDR-verordening (Sustainable Finance Disclosure Regulation).

Het EIPF-fonds streeft naar een vermindering met bijna 42% van het energieverbruik en 74% van de CO2-uitstoot in zijn volledige bestaande portefeuille tegen 2030, dankzij de verbetering van de milieuprestaties van zijn activa. Daartoe volgt het een Best-in-Progress-benadering die zich richt op gebouwen die niet optimaal presteren op het vlak van milieustrategie en niet koolstofarm zijn, maar kunnen worden aangepast via actieplannen, gekoppeld aan Capex, Opex en engagementen van de verschillende partijen.

Alvorens nieuwe beleggingen te doen, houdt het fonds rekening met een aantal ESG-criteria en voorziet het zich van een evaluatierooster voor duurzaamheidsrisico's en -kansen. Om de potentiële impact van het fonds op het vlak van de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen en de bijdrage aan de koolstofarme transitie te kwantificeren, werd ook een gedetailleerd systeem voor klimaatrapportering opgezet.

Download het persbericht voor meer inzichten

Lees over verdere diversificatie en andere overnames in Europa. 

BNP Paribas Real Estate Press
Media Relations
press.rebe@realestate.bnpparibas
Download het persbericht
Door dit vakje aan te kruisen, geef ik mijn toestemming om commerciële aanvragen of aanbiedingen voor goederen en diensten van BNP Paribas Real Estate te ontvangen.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA

BNP Paribas Real Estate Belgium NV, een naamloze vennootschap, Louizalaan 235, 1050 Brussel gebruikt cookies en andere methoden om informatie over u te verwerken (zoals identificatiegegevens, met inbegrip van uw contactgegevens) met het oog op de behandeling van de verzoeken die u ons via de website stuurt en in sommige gevallen voor marketingdoeleinden. Voor nadere informatie over hoe BNP Paribas Real Estate Belgium NV uw persoonsgegevens in deze context verwerkt en over uw rechten (met inbegrip van uw recht op toegang, correctie, bezwaar tegen verwerking voor marketingdoeleinden en uw recht om instructies te geven over hoe uw persoonsgegevens na uw overlijden zullen worden gebruikt, alsmede, in bepaalde omstandigheden, het recht om gegevens te wissen, de verwerking te beperken, gegevens over te dragen en het recht om bezwaar te maken tegen andere vormen van verwerking) en BNP Paribas Estate Real Belgium NV's verplichtingen op dit gebied, gelieve onze pagina Privacyverklaring te raadplegen, die beschikbaar is op https://data-privacy.realestate.bnpparibas/