Vraag naar onze pas verschenen publicatie 'Smart Brussels' kan delen, rond duurzame nieuwe groeidynamieken die van onze mooie hoofdstad een plek maken waar het goed leven, ondernemen en investeren is.

Zoals we allemaal weten, zal tegen 2050 immers 2/3 van de mensheid in steden wonen. Door die toenemende verstedelijking en de eruit voortvloeiende uitdagingen om tegemoet te komen aan de behoeften van de stadsbewoners, evolueert het stedelijke model naar een slimme stad: duurzaam, inclusief, veerkrachtig en multifunctioneel.

De hoofdstad van Europa is altijd een koploper geweest en grijpt deze geweldige kansen aan om tal van stedelijke innovatieprojecten te ontwikkelen en samen aan de economie van morgen te bouwen.

Op de volgende pagina's biedt Smart Brussels aan de hand van cijfergegevens, inzichten van deskundigen en voorbeelden van gewaagde vastgoedprojecten, u een volledig overzicht van die nieuwe hefbomen voor concurrentievermogen en groei die gebaseerd zijn op duurzame ontwikkeling, levenskwaliteit en verantwoord beheer van de natuurlijke hulpbronnen.

 

Smart Metropolis Brussel

ONTVANG DE STUDIE

De collectie Smart Metropolis nodigt u uit om de Europese metropolen te ontdekken die zich laten leiden door een toekomstgerichte dynamiek en het smart city-model nastreven. Thema’s zoals economie, mobiliteit, levensstijl, populatie en milieu komen daarbij aan bod, evenals grote stedelijke projecten voor de toekomst die de stad van morgen zullen vormgeven.