Vraag naar onze pas verschenen publicatie 'Smart Brussels' kan delen, rond duurzame nieuwe groeidynamieken die van onze mooie hoofdstad een plek maken waar het goed leven, ondernemen en investeren is.

Zoals we allemaal weten, zal tegen 2050 immers 2/3 van de mensheid in steden wonen. Door die toenemende verstedelijking en de eruit voortvloeiende uitdagingen om tegemoet te komen aan de behoeften van de stadsbewoners, evolueert het stedelijke model naar een slimme stad: duurzaam, inclusief, veerkrachtig en multifunctioneel.

De hoofdstad van Europa is altijd een koploper geweest en grijpt deze geweldige kansen aan om tal van stedelijke innovatieprojecten te ontwikkelen en samen aan de economie van morgen te bouwen.

Op de volgende pagina's biedt Smart Brussels aan de hand van cijfergegevens, inzichten van deskundigen en voorbeelden van gewaagde vastgoedprojecten, u een volledig overzicht van die nieuwe hefbomen voor concurrentievermogen en groei die gebaseerd zijn op duurzame ontwikkeling, levenskwaliteit en verantwoord beheer van de natuurlijke hulpbronnen.

 

Smart Metropolis Brussel

ONTVANG DE STUDIE

De collectie Smart Metropolis nodigt u uit om de Europese metropolen te ontdekken die zich laten leiden door een toekomstgerichte dynamiek en het smart city-model nastreven. Thema’s zoals economie, mobiliteit, levensstijl, populatie en milieu komen daarbij aan bod, evenals grote stedelijke projecten voor de toekomst die de stad van morgen zullen vormgeven.

Klik hier om de brochure te ontvangen
 - 
Door dit vakje aan te kruisen, geef ik mijn toestemming om commerciële aanvragen of aanbiedingen voor goederen en diensten van BNP Paribas Real Estate te ontvangen.
* Verplichte velden. Indien deze velden niet worden ingevuld, zullen we uw aanvraag niet kunnen behandelen.
CAPTCHA This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions. Image CAPTCHA
Vul de code in die u in de afbeelding ziet.
BNP Paribas Real Estate Belgium SA/NV, naamloze vennootschap, Louizalaan 235, 1050 Brussel verwerkt informatie over u zoals identificatiegegevens waaronder contactgegevens om vragen die u ons voorlegt via de website te behandelen, en in sommige gevallen voor marketingdoeleinden, onder meer met behulp van cookies. Meer informatie over de manier waarop BNP Paribas Real Estate Belgium SA/NV uw persoonsgegevens in die context verwerkt en over uw rechten (met name uw recht op inzage, rechtzetting, bezwaar tegen de verwerking voor prospectiedoeleinden en uw recht om richtlijnen te geven voor het gebruik van uw persoonsgegevens na uw overlijden, en in bepaalde omstandigheden, een recht op wissing, beperking van de verwerking, gegevensoverdraagbaarheid en een recht om bezwaar te maken tegen andere verwerkingsvormen) en de verplichtingen van BNP Paribas Real Estate Belgium SA/NV in dat opzicht, vindt u in onze Kennisgeving Gegevensbescherming op https://data-privacy.realestate.bnpparibas/.