Kun je ons wat meer vertellen over jouw functie?

Ik ben Senior Consultant Letting & Sales in het departement Advisory van BNP Paribas Real Estate in Brussel. Dat doe ik nu tweeënhalf jaar. Uit alle mogelijke types ruimtes – vooral in het centrum van Brussel – zoek ik de juiste kantoren uit voor bedrijven uit alle sectoren.

Hoe ziet jouw professionele parcous eruit?

Mijn pad was nogal atypisch. Ik heb eerst kunst gestudeerd en ben daarna als HR-consultant begonnen. Na een tijdje in rekrutering kwam ik terecht in de vastgoedsector. Dat beviel me meteen, want de manier van werken is erg vergelijkbaar: je bent de tussenpersoon tussen twee partijen die elkaar niet kennen maar uiteindelijk wel een contract met elkaar sluiten. Het werd me ook snel duidelijk dat bedrijfsvastgoed een zeer ruim domein is en dat wat je doet verschilt van dag tot dag. Het is bovendien helemaal anders dan woonvastgoed, waar de concurrentie soms nogal agressief overkomt. Bij ons gaat het er veel respectvoller aan toe. Het B2B-aspect zorgt voor een zekere fijngevoeligheid in de communicatie die je bij B2C soms mist.

Wat boeit jou het meeste in je dagelijkse bezigheden?

Wij komen in contact met uiteenlopende gesprekspartners, van assistenten tot HR-directeurs en CEO’s. Meewerken aan de opstart van nieuwe bedrijfsprojecten – groot of klein –, zien hoe bedrijven en hun werkmethodes evolueren, merken dat de werknemers steeds meer centraal komen te staan in de strategie achter de keuze voor een nieuwe locatie … Dat zijn ontwikkelingen die fijn zijn om mee te maken nu ons metier in volle verandering is door de opeenvolgende crisissen – eerst corona en nu de moeilijke economische context. Dat soort ontwikkelingen heeft tot gevolg dat wij dichter bij onze klanten staan en steeds gespecialiseerdere consulting bieden. We gaan nog gerichter te werk in onze opzoekingen en in de aanpak van ons metier, dat overigens steeds complexer wordt. Ook dat is heel boeiend: je aanpassen aan de marktevoluties.

Waar ben je het meeste trots op in jouw traject?

Op mijn atypische parcours! Ik heb kunst gestudeerd, eerst in rekrutering gewerkt en daarna in de media en kwam toen in vastgoed terecht via een headhunter. Heel fijn aan dit vak is dat men niet zozeer kijkt naar wat je gestudeerd hebt maar naar waar je goed in bent. Waar men op let is het potentieel van de persoon, wat hij of zij kan toevoegen binnen het team en het bedrijf, wat zijn of haar waarden en motivatie zijn.

Wat hoop je professioneel te bereiken bij BNPPRE?

Ik zou graag meer verantwoordelijkheid nemen, en ook wel graag iemand opleiden zodat het team kan groeien en op een nog hoger niveau kan presteren. Je leert dagelijks bij, verticaal én horizontaal. Het teamgevoel is cruciaal in dit metier, want we moeten perfect met elkaar communiceren om zo goed mogelijk in te spelen op de vragen van klanten en niet te veel ruimte te laten voor de concurrentie.

Geneviève's advies

Heb je tips voor mensen die aan eenzelfde soort loopbaan willen beginnen als die van jou?

Je moet in de eerste plaats veel belangstelling hebben voor de vastgoedsector en ook graag nieuwe kennis opdoen. Maar je moet zeker ook de werkdruk aankunnen, want die is soms best groot. Je moet enthousiast zijn en anderen willen helpen: luisteren, begrijpen wat de klant nodig heeft en de klant via jouw advies brengen bij wat op basis van jouw inzicht het beste is voor hem of haar. Dat krijg je beetje bij beetje in de vingers. Je moet ook creatief zijn en een open geest hebben, zodat je je klant op het juiste moment de juiste oplossingen kunt voorleggen.

Voor welke bekende vrouw heb je de meeste bewondering?

Ik vind Angela Merkel geweldig. Ze is een machtige vrouw die dankzij haar charisma en intelligentie erin geslaagd is om een natie te verenigen en te leiden en daarbij altijd is blijven luisteren. Dat vind ik echt bewonderenswaardig, want het is nog maar weinig vrouwen gelukt, zeker in de politieke wereld die mij erg complex lijkt en toch nog steeds een mannenbastion is. Net als iedereen heeft ze fouten gemaakt. Maar ze had de moed stelling in te nemen als leider en wist harten te veroveren, niet alleen in Duitsland, maar in heel Europa en de rest van de wereld. Ze nam op belangrijke punten in de internationale politiek een cruciale rol op zich. Voor mij verenigt ze in één persoon macht, intelligentie, feminisme en vooruitgang.

Wat betekent succes voor jou?

Professioneel succes is uiteraard belangrijk. Het maakt dat je binnen een bedrijf kunt groeien en steeds meer kennis kunt opdoen. Ik wil betrokken zijn bij het bedrijf waar ik werk, door anderen gehoord worden en kunnen meepraten met collega’s en klanten.

Meer specifiek wil succes volgens mij ook zeggen dat het vak dat je elke dag doet een passie wordt die je stimuleert om steeds beter te doen.