Investeringen: retail is de op één na minst getroffen sector na hotels met €26,2 miljard geïnvesteerd in 2023

De investeringen in de Europese retail zijn in 2023 met 40% gedaald ten opzichte van 2022, tot 26,2 miljard. Maar de interesse van investeerders in retailactiva neemt langzaam toe in termen van marktaandeel (20% in Q4 23 tegenover 16% in Q4 22).

"Dit niveau hebben we al vijf jaar niet meer gezien (20% in 2018). Zodoende was retail de op één na minst getroffen sector na de hotels", zegt Patrick Delcol, Head of European Retail bij BNP Paribas Real Estate.

retail graph PR

Retailinvesteringen per land: het VK, Duitsland en Frankrijk namen 60% van de activiteit voor hun rekening

De investeringen in retail warehousing in de grootste Europese landen* bedroegen € 8,5 miljard in 2023. Dit segment vertoonde, hoewel het een daling van 28% noteerde ten opzichte van 2022, de grootste veerkracht onder de retailsubsegmenten. Het was goed voor 50% van de totale investeringen in retailactiva en blijkt steeds aantrekkelijker te worden voor investeerders.

Het high-street segment is het sterkst gedaald op jaarbasis (-50%) met investeringen van € 4,9 miljard. Deze daling moet evenwel gezien worden in het licht van het uitzonderlijke cijfer van 2022 (€ 9,7 miljard). We merken op dat dit cijfer geen rekening houdt met de € 2,9 miljard aan koopdeals die door luxemerken werden afgesloten om aanwezig te kunnen zijn in de meest prestigieuze winkelstraten van Parijs.

Ten slotte noteerde het segment van de shoppingcentra een daling van 55% t.o.v. 2022, met investeringen ten belope van € 4 miljard.

Aantrekkelijke risicopremie voor retail warehousing en shoppingcentra

De snelle stijging van de risicovrije rente in 2022 en 2023 heeft de toprendementen opgedreven, wat leidde tot een herprijzing in alle activacategorieën.

De toprendementen bij retail zijn in de tweede helft van 2022 beginnen klimmen en zijn dat ook blijven doen in 2023. Deze rendementsgroei blijft minder uitgesproken dan voor andere activacategorieën (kantoor of logistiek), aangezien er al een aanpassing was gebeurd bij de gezondheidscrisis in 2020.

"Toprendementen voor retail warehousing en shoppingcentra blijven in heel Europa erg aantrekkelijk en houden de belangstelling van de investeerders levendig. Het zijn de segmenten die de beste risicopremies bieden van alle vastgoedactivacategorieën", merkt Patrick Delcol op.

 

Download het persbericht voor meer inzichten

Ontdek alles over huurprijzen in A-locaties, nieuwe strategieën en veelbelovende vooruizichten in de retailmarkt.

BNP Paribas Real Estate Press
Media Relations
press.rebe@realestate.bnpparibas
Download het persbericht
Door dit vakje aan te kruisen, geef ik mijn toestemming om commerciële aanvragen of aanbiedingen voor goederen en diensten van BNP Paribas Real Estate te ontvangen.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA

BNP Paribas Real Estate Belgium NV, een naamloze vennootschap, Louizalaan 235, 1050 Brussel gebruikt cookies en andere methoden om informatie over u te verwerken (zoals identificatiegegevens, met inbegrip van uw contactgegevens) met het oog op de behandeling van de verzoeken die u ons via de website stuurt en in sommige gevallen voor marketingdoeleinden. Voor nadere informatie over hoe BNP Paribas Real Estate Belgium NV uw persoonsgegevens in deze context verwerkt en over uw rechten (met inbegrip van uw recht op toegang, correctie, bezwaar tegen verwerking voor marketingdoeleinden en uw recht om instructies te geven over hoe uw persoonsgegevens na uw overlijden zullen worden gebruikt, alsmede, in bepaalde omstandigheden, het recht om gegevens te wissen, de verwerking te beperken, gegevens over te dragen en het recht om bezwaar te maken tegen andere vormen van verwerking) en BNP Paribas Estate Real Belgium NV's verplichtingen op dit gebied, gelieve onze pagina Privacyverklaring te raadplegen, die beschikbaar is op https://data-privacy.realestate.bnpparibas/