In het kader van de uitbreiding van de bedrijfsactiviteiten, koopt Eloy een perceel van 11 ha van Ecowoodz (50 % in het bezit van IMG en de andere helft is van Green-Invest), gelegen in Engis nabij Luik. Het betreft het in onbruik geraakte bedrijventerrein van Cegram, die momenteel wordt afgebroken en omgebouwd. BNP Paribas Real Estate België heeft de dialoog tussen beide partijen gevoerd.

Het is een grootschalig project voor Eloy. De groep wil de site afbreken en klaarstomen voor nieuwe economische activiteiten tegen 2025. Ander belangrijk doel: de waterwegen benutten. Het perceel ligt per slot van rekening aan de Maas en op de site is al 240 m dek aanwezig. Vervoer per schip is niet alleen milieuvriendelijk, maar maakt het ook mogelijk om een groter volume in één transport te vervoeren.

Dankzij deze deal, biedt BNP Paribas Real Estate deze belangrijke partner de mogelijkheid om de site, centraal gelegen in de gouden driehoek, te ontplooien en groener te maken. Gelegen aan de Maas en in de nabijheid van de luchthaven van Luik en het stadscentrum, maken van het perceel een belangrijke locatie voor de regionale economie. Door de ecologische voetafdruk van het domein te verlagen (zonnepanelen op het dak, enz.), zal de site voldoen aan de huidige verwachtingen. De toekomstige huurders van de gebouwen en buurtbewoners zullen van deze inspanningen meegenieten.

BNP Paribas Real Estate Press
Media Relations
press.rebe@realestate.bnpparibas
Download het persbericht
Door dit vakje aan te kruisen, geef ik mijn toestemming om commerciële aanvragen of aanbiedingen voor goederen en diensten van BNP Paribas Real Estate te ontvangen.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA

BNP Paribas Real Estate Belgium NV, een naamloze vennootschap, Louizalaan 235, 1050 Brussel gebruikt cookies en andere methoden om informatie over u te verwerken (zoals identificatiegegevens, met inbegrip van uw contactgegevens) met het oog op de behandeling van de verzoeken die u ons via de website stuurt en in sommige gevallen voor marketingdoeleinden. Voor nadere informatie over hoe BNP Paribas Real Estate Belgium NV uw persoonsgegevens in deze context verwerkt en over uw rechten (met inbegrip van uw recht op toegang, correctie, bezwaar tegen verwerking voor marketingdoeleinden en uw recht om instructies te geven over hoe uw persoonsgegevens na uw overlijden zullen worden gebruikt, alsmede, in bepaalde omstandigheden, het recht om gegevens te wissen, de verwerking te beperken, gegevens over te dragen en het recht om bezwaar te maken tegen andere vormen van verwerking) en BNP Paribas Estate Real Belgium NV's verplichtingen op dit gebied, gelieve onze pagina Privacyverklaring te raadplegen, die beschikbaar is op https://data-privacy.realestate.bnpparibas/