In een vastgoedmarkt die al jarenlang in volle expansie is, diversifieert BNP Paribas Real Estate zijn diensten om zijn poleposition in Property Management veilig te stellen. In België is de sector in volle groei. BNP Paribas Real Estate heeft er de wind in de zeilen. Het merk is marktleider met een marktaandeel van 27 procent. De vastgoedspecialist wil zijn positie veiligstellen en de uitbreiding van het personeelsbestand zal bijdragen aan het succes van die strategie. 

Een sterker Property Management-team voor een grotere diversifiëring van de diensten

Frédéric Van de Putte, CEO van BNP Paribas Real Estate Belux, licht toe: "We willen onze positie als referentiespeler op de Belgische professionele vastgoedmarkt veiligstellen. Daarom is Property Management voor ons een essentiële bedrijfstak. De ontwikkeling ervan past immers in het kader van onze strategie voor een sectorale en geografische diversifiëring van onze vastgoeddiensten. We willen de groei ervan voortzetten. Bijgevolg breiden we ons team voor goederenbeheer uit."

 "Concreet zullen deze vijf ervaren nieuwe medewerkers voor rekening van een eigenaar juridische, boekhoudkundige en technische taken vervullen in het kader van het dagelijkse beheer van een onroerend goed. De aanwervingen sluiten aan bij de globale strategie van de groep BNP Paribas Real Estate We willen ons lokale netwerk van experts uitbreiden om onze klanten een kwaliteitsvolle lokale dienstverlening aan te reiken", vervolgt Frédéric Van de Putte.

In 2019 heeft BNP Paribas Real Estate zijn professionele vastgoeddiensten in België met 44 procent verruimd. Deze vastgoedpijler omvat een portefeuille van meer dan 3,6 miljoen m2 op het Belgische grondgebied, hoofdzakelijk beheerd voor rekening van institutionele en buitenlandse klanten.

Outsourcing van diensten: een van de groeimotoren van Property Management

Net als de naamsbekendheid van de vastgoedspecialist en het bestaan van een netwerk van Europese beleggers, is onderaanneming een van de groeimotoren voor de portefeuilles van de goederenbeheerders bij BNP Paribas Real Estate. Die uitbesteding gaat vooral uit van grote Asset & Investment Managers (beheerders van onroerende activa). Zij willen zich helemaal op hun core business concentreren en vertrouwen de dagelijkse operationele aspecten bijgevolg toe aan specialisten. Ze zoeken stabiele partners die over de technische en menselijke capaciteiten beschikken om een duurzame dienstverlening te garanderen.

Voorbeelden van outsourcingopdrachten

Dit jaar slaagde BNP Paribas Real Estate erin om uiteenlopende outsourcingtaken bij gerenommeerde vastgoedbeleggers toegewezen te krijgen.

Deka Immobilien, onderaanneming gekoppeld aan prestige

De Duitse vastgoedbelegger en -beheerder Deka Immobilien vertrouwde BNP Paribas Real Estate tien nieuwe activa toe. Die nieuwe opdracht brengt de totale oppervlakte van activa in vastgoedbeheer voor rekening van die onderneming op meer dan 314.000 m². 

Twee gebouwen bevinden zich in Antwerpen: op de Meir 58, in de belangrijkste winkelstraat van Antwerpen (6.600 m²), en het Rubensgebouw in het zuidelijke deel van de stad, met een uitgelezen ligging in de kantoorwijk langs de Singel (23.000 m²).

In Brussel zit ook het Borealgebouw van zestien verdiepingen (35.000 m²) langs de kant van het station Brussel-Noord in deze nieuwe portefeuille, samen met drie gebouwen langs de Regentlaan (20.000 m²), ideaal gelegen tussen de Europese wijk en de centrale zakenwijk. Daar is ook het nieuwe Spectrumgebouw gelegen (16.000 m²), op de grens van de centrale wijk en de Europese wijk.

De tien activa bestaan uit negen kantoorgebouwen en één retailgebouw.

Patrizia Immobilien, kiezen voor geografische diversifiëring

Bovendien kreeg BNP Paribas Real Estate een mandaat van Patrizia Immobilien AG voor het beheer van zes activa van in totaal 152.000 m², na een aanbesteding met concurrentie voor het vastgoedbeheer van een deel van zijn vastgoedportefeuille in België en Luxemburg.

De zes nieuwe activa die de Duitse asset manager aan BNP Paribas Real Estate toevertrouwde, omvatten een residentieel onroerend goed, drie logistieke gebouwen en twee kantoorruimtes.

Het eerste vastgoed is een studentenwoning in Esch-sur-Alzette (Luxemburg) met een oppervlakte van ruim 6.600 m².

De logistieke onroerende goederen beslaan een oppervlakte van bijna 90.000 m², waarvan 30.000 m² aan magazijnen langs het Kanaal van Willebroek, in de buurt van Docks Bruxsel, en nog twee andere activa in Vlaanderen (27.000 m² in Wommelgem en 33.000 m² in Tongeren).

De twee kantoorruimtes ten slotte zijn de building 'Wet 15' net voor de Europese wijk (18.000 m²) en de Astrotoren, een van de hoogste passiefgebouwen in Europa (39.000 m²).

Vastgoedbeheer

Het beheer van uw vastgoedactiva optimaliseren en simplificeren

Onze Property Management-teams zorgen voor een optimaal, efficiënt en rendabel beheer van uw pand.

Meer weten
BNP Paribas Real Estate Press
Media Relations
press.rebe@realestate.bnpparibas
Download dit persbericht
U bent: *
Door dit vakje aan te kruisen, geef ik mijn toestemming om commerciële aanvragen of aanbiedingen voor goederen en diensten van BNP Paribas Real Estate te ontvangen.

* Verplichte velden. Indien deze velden niet worden ingevuld, zullen we uw aanvraag niet kunnen behandelen.