Project Management

Doeltreffende coördinatie van de gedeeltelijke renovatie van uw gebouwen

 

Als u inrichting en uitrusting wilt renoveren of vervangen na het vertrek van een huurder of voor uw eigen gebruik, kunnen wij alle bouw- en verbouwingswerken coördineren.

Bovenaan de pagina

Uw uitdagingen

De huurwaarde vergroten en het comfort van de gebruikers verbeteren

Complexe werkzaamheden aan een gebouw impliceren de coördinatie van een groot aantal verschillende opdrachten en bedrijven. Door een team van specialisten in te schakelen, kunt u:

 

  • De kosten en tijdspanne van de werken optimaliseren
  • Voldoen aan de regelgeving op het vlak van gezondheid, veiligheid en milieu
  • De dienstverleners coördineren die in uw gebouw actief zijn
  • Een hoogwaardig eindresultaat garanderen

Bovenaan de pagina

Onze diensten

Volledig toezicht op de werken

Onze experts zijn betrokken bij iedere stap van de werken, van de haalbaarheidsstudie tot de oplevering: 

 

  • Wij analyseren de haalbaarheid en risico's van het project
  • Wij evalueren de bestaande faciliteiten
  • Wij maken een bestek en budgetprognose voor de werken
  • Wij bevragen en selecteren dienstverleners voor de verschillende fases van de werken en stellen contracten op
  • Wij houden toezicht op de voortgang van de werken met regelmatige werfvergaderingen, conform de regelgeving
  • Wij rapporteren regelmatig over de uitvoering en de evolutie van de kosten
  • Wij zorgen voor de boekhouding en administratie van de werken
  • Wij organiseren de keuring en oplevering van de voltooide werken

Bovenaan de pagina

Uw voordelen

Uw budgetten en deadlines optimaliseren

Pluk de vruchten van een ervaren, multidisciplinair team:

 

  • Geoptimaliseerde kosten en deadlines bij de uitvoering van de werken
  • Naleving van de geldende regelgeving
  • Betere coördinatie van alle betrokken partijen dankzij een centraal aanspreekpunt – de opdrachtgever, hoofdaannemer, consulenten en dienstverleners

Uw Contacten

Van de Putte Frédéric

Frédéric Van de Putte
+32 2 290 59 20

Contact

Goldfinger David

David Goldfinger
Property Management
+32 2 290 59 48

Contact


BNP Paribas Real Estate is ook ...

Valuation Waarderen/Valoriseren

Keuze van vestiging, opnieuw negociëren van de huurovereenkomsten, .... verschillende thema's waar wij de klanten mee kunnen helpen.

Internationaal
In zee gaan met BNP Paribas Real Estate geeft u toegang tot het internationale
netwerk en de lokale expertise van een van de markleiders in dienstverlening Carte implantations
voor commerciaal vastgoed in Europe…
BNP Paribas Real Estate is actief in elke fase van de vastgoedcyclus, naargelang uw behoeften.
 
 
ZOEKEN
X