Volgens voorspellingen van de VN zal in 2050 twee derde van alle mensen in steden wonen, wat neerkomt op een toename van 2,5 miljard in de mondiale stedelijke bevolking. Gezien deze exponentiële toename van de stedelijke bevolking en de daaruit voortvloeiende behoefte aan meer huisvesting, moet het stedelijk model worden vernieuwd.

​- Hoe zijn de omschakelings- en omkeerbaarheidsprojecten een must geworden voor vastgoedmakelaars?
- De omschakeling van kantoren tot woningen: een stijgende tendens.
- Omschakeling en circulaire economie: Wat is de drijvende kracht achter de transformatie van de vastgoedsector?
- Omkeerbaarheid: Hoe kunnen we op veranderende interacties anticiperen?