Coworking is vandaag zeer populair in Europa. Verschillende operatoren kwamen op de markt en vestigden zich in steden van allerlei omvang. Hoewel de opmars van de coworkingmerken vorig jaar in de meeste Europese landen is vertraagd, maakten coworkingoperatoren toch nog altijd gebruik van bijna 3 miljoen m³  volgens een steekproef bij 25 steden wereldwijd tussen 2017 en 2019[1]. In het centrum van Londen, de belangrijkste 'coworkingstad' in Europa, maakten ze haast 14 procent uit van de totale oppervlakte die in deze periode in gebruik was.

Het is wellicht nog te vroeg om de werkelijke impact van de gezondheidscrisis op de coworkingmarkt in te schatten. De flexibiliteit  die dit model mogelijk maakt, zou echter wel eens de duurzaamheid ervan kunnen waarborgen. Ondernemingen die hun kosten moeten drukken, zouden coworkingruimten kunnen inzetten als middel om lokalen te huren zonder aan een bepaalde termijn gebonden te zijn. Door de crisis zullen waarschijnlijk tal van kantoorprojecten in Europa worden uitgesteld. Ook daar kunnen deze werkplekken een oplossing zijn voor ondernemingen die op de oplevering van hun nieuwe gebouw wachten. En tot slot zal de terugkeer naar kantoor geleidelijk verlopen. Niet alle werknemers mogen tegelijkertijd op kantoor zijn om de social distancing na te leven. Kantoorgebruikers kunnen een aantal van hun werknemers dus in coworkingcentra onderbrengen.

Zal de gezondheidscrisis leiden tot meer coworking? Of komt er een evolutie naar een ander model?

"Naast de flexibiliteit, zie ik nog drie tendensen die ondernemingen zullen aanzetten om voor coworking te kiezen. De vertraging die de bouwplaatsen oplopen door de lockdown verplicht ondernemingen om een beroep te doen op tijdelijke kantoorruimten totdat de werkzaamheden klaar zijn. Sommige ondernemingen zullen hun vastgoedprojecten ook voorlopig uitstellen en op zoek gaan naar noodoplossingen of meer lokale alternatieven in dit type ruimte. Ten slotte kunnen coworkinglocaties ook dienen als vrije ruimten, derde werkplekken tussen het 'home office' en de geleidelijke terugkeer naar kantoor. Coworkingspelers moeten aandacht besteden aan hun vermogen om grote corporates te benaderen en langdurig aan zich te binden, oog hebben voor hun kritische grootte en een geografisch dicht netwerk uitbouwen uitgaand van de kracht van hun merk en de perceptie van hun imago. Allemaal garanties om te overleven in een omgeving die plots onzeker is geworden."

Bertrand Cotard

Director – Letting & Sales, Brussels Office Market