Het nieuwe nummer van BuzzWords van BNP PRE staat volledig in het teken van koolstofarme initiatieven in de vastgoedsector. In dit nummer vindt u onder meer een boeiend interview met Christophe Girard (European Head of Sustainability, BNP Paribas Real Estate Property Management) over de ESG-regels en de invoering van nieuwe tools om de prestaties van vastgoedactiva te sturen. Om de uitdagingen van de integratie van deze duurzame processen voor de vermindering van de koolstofuitstoot beter te begrijpen, willen we vandaag samen met u dieper ingaan op dit strategische thema.

Inzicht in de ESG-criteria

de doelstellingen van deze aanpak toegepast op vastgoed

De ESG-criteria (Environmental, Social & Governance) zijn doorgaans geïntegreerd in strategieën voor maatschappelijk verantwoord beleggen (MVB).

Bij een gebouw hebben de ecologische en maatschappelijke criteria voornamelijk betrekking op het verkleinen van de koolstofvoetafdruk van dat gebouw, het beschermen van de biodiversiteit en het verhogen van het comfort van de gebruikers. Het governancecriterium wordt op zijn beurt doorgaans geïmplementeerd door de beheersvennootschap via haar MVO-beleid.

Property managers krijgen op dit moment dan ook steeds meer de vraag om hun klanten te begeleiden bij het bepalen van hun ESG-behoeften en het invoeren van concrete oplossingen. Dat is vandaag des te meer het geval met de Europese richtlijn 2022/2464 (Corporate Sustainability Reporting Directive) die bedrijven verplicht om reële gegevens te verstrekken over de initiatieven die in elk gebouw worden genomen met het oog op de milieuprestaties op lange termijn.

Digitale tools om verantwoorde vastgoedactiva te sturen

Om de koolstofvoetafdruk van een gebouw te verkleinen, zijn actiehefbomen van toepassing op alle fasen van de levenscyclus ervan, van bouw of herstructurering tot exploitatie. Denk bijvoorbeeld aan het gebruik van biogebaseerde materialen, isolatie, productie van schone energie, verwarmings- en koelsystemen, productie van sanitair warm water, ledverlichting enz.

Om de resultaten van deze initiatieven nauwkeurig te evalueren, is het dus noodzakelijk om de gegevens van het gebouw te verzamelen en te analyseren. Hiervoor worden digitale tools geïntegreerd (elektriciteitsmeters, temperatuursensoren, technische gebouwbeheersystemen ...) die de beheerder in staat stellen om op een transparante en nauwkeurige manier te werken aan de verbetering van de prestaties van een gebouw.

ESG-initiatieven voortaan centraal in wereldwijde vastgoedstrategieën

De beoordeling van de ESG-prestaties van gebouwen staat voortaan centraal in de vastgoedstrategieën. Deze digitale tools waarmee de verwezenlijking van elke milieudoelstelling kan worden beheerd, optimaliseren immers de levensduur van de activa en hun waardebepaling. Dat benadrukt Christophe Girard trouwens ook in het nieuwe nummer van BuzzWords: "We mogen niet vergeten dat het duurder is om niets aan een gebouw te doen dan geld uit te geven aan de infrastructuur die nodig is om de koolstofuitstoot te verminderen." Bovendien meten deze tools de tevredenheid van de gebruikers van het gebouw inzake welzijn en levenskwaliteit op het werk.

Met de implementatie van ESG-benaderingen en de strikte opvolging van hun prestaties bevorderen we dan ook de opkomst van veerkrachtige gebouwen waar het aangenamer is om te wonen. Bovendien dragen we op die manier bij aan de positieve transformatie van onze maatschappijen naar een steeds duurzamere wereld.