Brussel is niet alleen de hoofdstad van België maar ook van Europa, en bijgevolg een belangrijk politiek en economisch machtscentrum. Dit kosmopolitische en multiculturele karakter geeft de stad een onmiskenbare aantrekkingskracht, zowel voor de projectdragers die op zoek zijn naar een internationale strategische vestiging voor hun bedrijven, als voor investeerders uit de hele wereld.

 

Mediapark: een nieuwe gemengde wijk rond creatieve sectoren

Op de site van de televisiezenders VRT en RTBF aan de Reyerslaan tekent zich een nieuwe aantrekkingspool af. Het geweldig visionaire project Mediapark strekt zich uit over een twintigtal hectare. Het project werd ontworpen door architect-stedenbouwer François Leclercq en omvat alle grote stedelijke functies. Het voorzietin 1600 nieuwe woningen, diensten, winkels, kantoren en andere activiteiten rond een landschapspark van 9 hectare. De programmering loopt tot 2030 en in juli 2021 werd het startschot gegeven voor de werken, met de eerstesteenlegging van het toekomstige visitekaartje van de wijk: het mediacentrum Frame. Frame krijgt een centrale plaats in de nieuwe Brusselse wijk en is een innovatief ecosysteem, gericht op de creatieve sectoren, dat onze internationale positie in die sectoren zal versterken. Met een oppervlakte van bijna 10.000 m² (op de hoek van de Reyerslaan en de Kolonel Bourgstraat) huisvest het mediahuis de regionale tv-zender BX1, scholen voor audiovisuele opleidingen, screen.brussels (een dienst ter ondersteuning van de audiovisuele sector), co-workingruimtes, een bedrijfshotel en gedeelde voorzieningen.

Op termijn zal Mediapark goed zijn voor 5000 banen en bijna 4500 inwoners verwelkomen.

Bron: perspective.brussels/

 

Josaphatsite: het oude braakliggende spoorwegterrein van Schaarbeek in volle reconversie

Op deze grondreserve van meer dan 30 hectare waarop vroeger een rangeerstation stond, ontwikkelt de Maatschappij voor Stedelijke Ontwikkeling (MSI) een nieuwe multifunctionele wijk. De Josaphatsite ligt ten noordoosten van Brussel en speelt in op de toenemende vraag naar woningen en tertiaire gebouwen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

De ontwikkeling steunt op de topografie van deze uitzonderlijke site om een bewoond park uit te tekenen waar het goed leven en werken is. Rond deze uitgestrekte landschapsruimte van 7 hectare zullen er over een tiental jaar 1400 woningen, kinderdagverblijven, scholen, gezondheidsvoorzieningen en 9.600 m² nieuwe kantoren worden gebouwd.

De Josaphatsite is ideaal verbonden met het grootstedelijke grondgebied (op slechts 7 minuten van de Europese wijk met de metro) en weerspiegelt perfect de ambitie van de stad om nieuwe duurzame leefplaatsen te creëren.

Bron: https://josaphat.brussels/

 

Heyvaert: een reconversie die wonen en economische functies met elkaar verzoent

De Heyvaertwijk gaat voor een nieuwe dynamiek. Dit Molenbeekse terrein is al decennialang de iconische thuisbasis van handelaars in tweedehandsauto's en maakt momenteel het onderwerp uit van een stadsvernieuwing. Twee projecten vallen daarbij in het bijzonder op: het eerste brengt de natuur opnieuw in de stad via de aanleg van het kleine Zennepark  (gepland voor 2023) dat zal fungeren als een groene wandelweg tussen het park van de Ninoofsepoort en de slachthuizen van Anderlecht. Het wordt doorkruist door wegen voor zachte mobiliteit.

Het andere opvallende project betreft de oprichting van een culturele en creatieve pool op de industriële sites van de Manchesterstraat. Het wordt een nieuwe plek voor samenwerking en ontmoeting, in interactie met de artistieke initiatieven die al in deze wijk plaatsvinden (Charleroi danse, Cinemaximiliaan enz.).

Bron: rudivervoort.brussels, perspective.brussels

 

Nieuwe bestemmingen voor de wijk Weststation

De zeer recente oplevering van de vastgoedprogramma's Ekla en Go West luidt de start in van de globale heropleving van de Molenbeekse wijk Weststation. Het Richtplan van aanleg (RPA) dat na de tweede lezing werd goedgekeurd, voorziet in de reconversie van een site van 13 hectare om een nieuwe aangename wijk te bouwen. De ontwikkeling draait rond een bijzonder performante transporthub (de multimodale pool van Beekkant en het Weststation) en voorziet in een landschapspark van meerdere hectaren, woningen, commerciële cellen en nieuwe kantoren en wegen voor actieve mobiliteit kriskras door de wijk.

De definitieve goedkeuring van het project van het Weststation zou in de komende maanden moeten gebeuren voor een oplevering tegen 2025.

Bron: msi.brussels

 

 

Zuidwijk: naar een ‘leefbaar’ station

Hier kruisen jaarlijks 18 miljoen reizigers uit Parijs, Londen, Rotterdam of Frankfurt elkaar. Maar de Zuidwijk is ook een echte woonwijk in wording voor een stedelijk project dat in nieuwe functies voorziet. De grote denkpistes zijn de heraanleg en de vergroening van de openbare ruimtes rond het station, een vlottere toegang tot het openbaar vervoer, de creatie van nieuwe synergieën met de naburige sectoren en de bouw van een nieuwe woonwijk met woningen, voorzieningen en uiteraard nieuwe tertiaire diensten. Enkele lopende ontwikkelingen: de NMBS plant de oprichting van haar nieuwe maatschappelijke zetel om tegen eind 2024 de 4000 medewerkers van de NMBS en HR Rail samen te brengen.

Bron: kanaal.brussels, perspective.brussels

 

 

Bordet: een heruitgevonden stadsidentiteit

Door zijn strategische ligging in het noordoosten van de stad is Bordet een veelbelovend gebied. Om deze Brusselse enclave (ongeveer 200 hectare) om te vormen tot een coherente, gemengde en toegankelijke wijk, voorziet het vernieuwingsproject in de verbinding van de vele monofunctionele zones. Dat gebeurt door de bouw van nieuwe woningen, kantoren, winkels en voorzieningen voor cultuur en vrijetijdsbesteding. Wat het vervoer betreft, zal een multimodale hub (trein, tram, bus, toekomstige metro 3, FietsGEN) dit grondgebied verbinden met de rest van de stad. Om de leefomgeving te verbeteren ten slotte zullen zachte verbindingen en groene ruimtes de nieuwe harmonie van deze Brusselse wijk verzekeren. 

Bron: perspective.brussels

 

 

Tussen de stad en het bos ondergaat de Deltawijk Herrmann-Debroux een transformatie

Het RPA Herrmann-Debroux geeft de stedelijke perimeter aan weerszijden van de autosnelweg E411 in Oudergem een nieuwe bestemming. De verschillende geplande inrichtingen moeten de talrijke troeven van de site in de verf zetten: beschermd bos, supermarkt, sportcentrum, groene wandelweg, ruime vervoersverbindingen enz. Naast de heraanleg van de openbare ruimten en de aanleg van voetgangersverbindingen komen er nieuwe gemengde gehelen op de sites Triomf, Beaulieu, Demey, Driehoek en Delta.

Bron: perspective.brussels

 

 

Usquare: de metamorfose van de Fritz Toussaintkazerne in Elsene

Binnen vijf jaar maken de 44.000 m² van de voormalige rijkswachtschool van Elsene plaats voor een nieuw, open en duurzaam stadsdeel. Centraal in deze nieuwe stedelijke ruimte staan gezins- en studentenwoningen, voorzieningen voor onderzoekers (fablab enz.), buurtdiensten, zachte wegen en een park van 2000 m².

Met dit ambitieuze project voor de opwaardering van het erfgoed versterkt Brussel zijn statuut van vooraanstaand Europees universitair centrum en bevordert het de integratie van de studentenpopulatie in de kern van het stedelijk weefsel.

Bron: usquare.brussels