In de editie 2020 van zijn ESG-verslag (Environment, Social, Governance - milieu, sociaal, goed bestuur) onthult BNP Paribas REIM zijn nieuwe aanpak voor duurzaam beleggen. De integratie van ESG-criteria in beleggingsbeslissingen stelt BNP Paribas REIM nu in staat om nauwkeuriger te anticiperen op risico's, bij te dragen tot het verbeteren van de prestaties van activa door de veerkracht te verhogen, en te anticiperen op milieuwetgeving. In dit rapport evalueert BNP Paribas REIM ook de acties die het in 2020 heeft ondernomen om zijn ESG-prestaties te verbeteren en onthult het zijn routekaart voor de komende vier jaar. Het doel daarbij is om een antwoord te bieden op de belangrijkste uitdagingen in het kader van een positieve transformatie gericht op duurzaamheid.

Fondsen en activa die bijdragen aan positieve verandering

Sinds enkele jaren houdt BNP Paribas REIM rekening met ESG-kwesties op bedrijfs-, fonds- en activaniveau. Deze robuuste en pragmatische aanpak, die tot doel heeft de milieu-impact van assets under management tot een minimum te beperken, wordt dagelijks geïmplementeerd met betrekking tot alle stakeholders.

De versteviging van onze aanpak houdt in dat aandacht voor ESG nu geïntegreerd is in al onze activiteiten, van de selectie van beleggingen en het beheer ervan tot de verkoop van activa. ESG-gericht handelen, een van onze vijf strategische pijlers, passen we toe om de impact van onze activiteiten te beperken en ons voor te bereiden op de klimaatveranderingskwesties van de toekomst.

Nehla Krir
NEHLA KRIR
HEAD OF SUSTAINABILITY & CSR, BNP PARIBAS REIM

In dat kader zijn de fondsen die worden beheerd door BNP Paribas REIM sinds 2020 op basis van hun ESG-profiel onderverdeeld in vier categorieën, met het oog te beantwoorden aan de nieuwe Europese verordening inzake duurzaamheid in de financiëledienstensector (Sustainable Finance Disclosure Regulation of SFDR). "Het is de bedoeling dat 70%* van de fondsen die openstaan voor inschrijving door beleggers en 100% van de fondsen voor particuliere beleggers tegen 2022 geclassificeerd zijn als 'Duurzaam' en dus voldoen aan artikel 8 of artikel 9 van de SFDR-verordening", aldus Nehla Krir.

En de ambitie gaat nog verder: "Tegen 2025 willen we institutionele en particuliere beleggers een gamma van voor de primaire markt beschikbare fondsen aanbieden dat voor meer dan 90% bestaat uit fondsen die volgens het regelgevend kader van de SFDR als 'Duurzaam' zijn geclassificeerd." 

Een strategie gericht op drie doelstellingen

Als onderdeel van de nieuwe ESG-strategie die eind 2020 werd gelanceerd heeft BNP Paribas REIM ervoor gekozen zijn inspanningen te richten op drie ESG-doelstellingen: de CO2-uitstoot verminderen, activa op een verantwoorde manier beheren en het bewustzijn bij stakeholders vergroten om verandering ten goede te realiseren. 

Nehla Krir legt uit: "Voor elk van de op ESG-principes gerichte fondsen werden tastbare doelstellingen vastgelegd om de ESG-prestaties te verbeteren, waarbij voor elk actief concrete acties werden gedefinieerd. Bovendien worden prestatie-indicatoren toegepast om de vooruitgang te monitoren."

Een voorbeeld: BNP Paribas REIM werkt momenteel aan een groot renovatieproject rond een actief van het fonds SCPI Acces Valeur Pierre. Op basis van zijn vele pluspunten en de creatie van 2.500 m2 groene ruimte heeft het project aan de Avenue Charles de Gaulle 185 onder meer de Breeam Excellent-certificering ontvangen. De hele site is groen gereinigd, waarbij in totaal 96% van het afval werd gerecycled. De hele operatie heeft de CO2-uitstootgerelateerde impact met 34% verminderd. 

Een ander succes in 2020 was de toekenning van het ISR-label (maatschappelijk verantwoorde belegging) aan BNP Paribas Diversipierre. Het label beloont de inzet van BNP Paribas REIM om efficiënte vastgoedbeleggingsoplossingen aan te bieden in heel Europa, waarbij het tegelijk een positieve bijdrage levert aan de maatschappelijke evolutie naar een duurzamere wereld. 

BNP Paribas REIM heeft besloten om de ESG-strategie van alle types fondsen te verstevigen, van gediversifieerde fondsen zoals BNP Paribas Macstone tot themafondsen zoals het pan-Europese gezondheidszorgfonds HPF Europe of het kantorenfonds NEIF 3.

Tegelijkertijd past BNP Paribas REIM geavanceerde strategieën toe met betrekking tot impactbeleggingen: het European Impact Property Fund (EIPF) dat in 2020 werd gelanceerd is het eerste Europese institutionele vastgoedfonds dat in overeenstemming is met het Klimaatakkoord van Parijs. Het EIPF streeft ernaar de CO2-uitstoot in zijn Europese portefeuille de komende tien jaar met 40% te verminderen. Om dit doel te bereiken hanteert het fonds een best-in-progress-aanpak om in alle vastgoedsectoren de milieuprestaties van bestaande gebouwen in Europa te verbeteren. In mei 2021, minder dan zes maanden na de lancering, had het EIPF al meer dan 300 miljoen euro aan kapitaal aangetrokken van grote Europese institutionele beleggers.

Nehla Krir vat samen: "Door de ESG-ambities van onze fondsen te consolideren, kunnen we hun aantrekkelijkheid verhogen en tegemoetkomen aan de groeiende vraag naar verantwoord beleggen."


* % in marktwaarde per 31.12.2020, met betrekking tot gepoolde fondsen voor particuliere en institutionele beleggers, met uitzondering van fondsen die uitsluitend op secundaire markten worden verhandeld