De daling van de vastgoedinvesteringen in retail is minder uitgesproken dan voor andere activacategorieën

De retailinvesteringen in Europa bedroegen € 28,9 miljard op voortschrijdende jaarbasis, een daling van 41% ten opzichte van het derde kwartaal van 2022.

"De afgelopen twaalf maanden hebben we een herbalancering gezien van de investeringen tussen de verschillende categorieën commercieel vastgoed. Dit soort verschuiving is al jaren niet meer waargenomen in Europa en komt vooral ten goede aan de retail", aldus Patrick Delcol, Head of Pan European Coverage of Retail, Logistics & Hotels voor BNP Paribas Real Estate. Inderdaad, het marktaandeel van de sector neemt relatief gezien toe en gaat van 15% naar 19% van de totale investeringen tussen Q3 2022 en Q3 2023, terwijl het segment kantoren daalt van 37% naar 31% en de logistiek van 24% naar 20%. Ondanks de nog steeds moeilijke bredere context is retail opnieuw de op één na populairste activacategorie in Duitsland en Frankrijk, en dit voor het eerst sinds 2018.

Het VK, Duitsland en Frankrijk alleen al zijn goed voor 60% van de investeringen. Dankzij snellere prijsaanpassingen en meer opportunistische investeerders heeft het VK ook opnieuw de polepositie veroverd, die het in Q3 2022 moest afstaan aan Duitsland.

retail graph PR

De investeringen in het segment retail warehousing in Europa (Frankrijk, Duitsland, Verenigd Koninkrijk, Italië, Spanje en Polen) bedroegen € 9,9 miljard op jaarbasis. Dit segment dat een daling van 31% noteert ten opzichte van het derde kwartaal van 2022, blijft het meest stabiele van de retailsubsegmenten. Het is goed voor de helft (50%) van de totale investeringen in winkelpanden en wordt steeds aantrekkelijker voor investeerders in alle Europese landen.

Het high-street segment (Frankrijk, Duitsland, VK, Italië en Spanje) kende de grootste daling op jaarbasis (-49%) met investeringen van € 5,4 miljard. Die daling moet evenwel in perspectief worden gezien, gelet op de uitzonderlijke cijfers van het derde kwartaal van 2022. Deze overschreden zelfs het niveau van vóór de pandemie, vooral dankzij grote deals in Spanje en Italië. Bovendien werd bij deze cijfers geen rekening gehouden met de koopdeals in Frankrijk ten belope van € 1,6 miljard; het ging hierbij om deals van luxegiganten die in de meest prestigieuze boulevards van Parijs wilden investeren om hun merken te vestigen.

Tot slot is er het segment van de shoppingcentra (Frankrijk, Duitsland, VK, Italië, Spanje en Polen) met een daling van 42% ten opzichte van het derde kwartaal van 2022, goed voor € 4,4 miljard investeringen.

Minder uitgesproken rendementsgroei voor winkels gelegen op A-locaties

De snelle stijging van de risicovrije rente in de voorbije maanden heeft de toprendementen opgedreven, wat leidde tot een herprijzing in alle activacategorieën.

De toprendementen bij winkelvastgoed zijn in het derde kwartaal van 2022 beginnen stijgen en zijn dat ook blijven doen in 2023. Deze rendementsgroei is minder uitgesproken dan voor andere activacategorieën (kantoor of logistiek), aangezien er al een aanpassing is gebeurd bij de gezondheidscrisis in 2020.

De toprendementen voor retail warehousing en shoppingcentra blijven in heel Europa erg aantrekkelijk en houden de belangstelling van de investeerders levendig. Als we alle activacategorieën samennemen, zijn dit de segmenten die de beste risicopremie bieden.

De toprendementen voor high-street zijn nog altijd de laagste, ondanks de toename in bijna alle landen. Deze situatie weerspiegelt voornamelijk de transactiedynamiek in de luxesector, die de toprendementen onder druk blijft zetten, en geeft niet zozeer een beeld van de bredere high-street markt.

Download het persbericht voor de rest van het artikel.

BNP Paribas Real Estate Press
Media Relations
press.rebe@realestate.bnpparibas
Download het persbericht voor meer info
Door dit vakje aan te kruisen, geef ik mijn toestemming om commerciële aanvragen of aanbiedingen voor goederen en diensten van BNP Paribas Real Estate te ontvangen.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA

BNP Paribas Real Estate Belgium NV, een naamloze vennootschap, Louizalaan 235, 1050 Brussel gebruikt cookies en andere methoden om informatie over u te verwerken (zoals identificatiegegevens, met inbegrip van uw contactgegevens) met het oog op de behandeling van de verzoeken die u ons via de website stuurt en in sommige gevallen voor marketingdoeleinden. Voor nadere informatie over hoe BNP Paribas Real Estate Belgium NV uw persoonsgegevens in deze context verwerkt en over uw rechten (met inbegrip van uw recht op toegang, correctie, bezwaar tegen verwerking voor marketingdoeleinden en uw recht om instructies te geven over hoe uw persoonsgegevens na uw overlijden zullen worden gebruikt, alsmede, in bepaalde omstandigheden, het recht om gegevens te wissen, de verwerking te beperken, gegevens over te dragen en het recht om bezwaar te maken tegen andere vormen van verwerking) en BNP Paribas Estate Real Belgium NV's verplichtingen op dit gebied, gelieve onze pagina Privacyverklaring te raadplegen, die beschikbaar is op https://data-privacy.realestate.bnpparibas/