Kantooropname in 2023 getemperd door een uitdagende omgeving en veranderende werkpatronen

De vertraging in de huuractiviteit die sinds eind 2022 werd vastgesteld in een aantal Europese markten heeft zich in 2023 uitgebreid en geconsolideerd. Dit was te wijten aan de onzekere economische en geopolitieke context en structurele veranderingen in de manier waarop kantoren worden gebruikt.

Alles bij elkaar bedroeg de opname voor het jaar 7,6 miljoen vierkante meter in de 17 belangrijkste Europese markten*, een daling van 19% ten opzichte van 2022. Dat was 16% lager dan het langetermijngemiddelde.

Volgens Thierry Laroue-Pont, CEO van BNP Paribas Real Estate, "zal op 2023 nog worden teruggeblikt als een respectabel jaar. Na een daling van de leasing door telewerken en nieuwe werkpatronen, komt de opname van kantoren nu tot een nieuwe evenwicht. Dit heeft vooral invloed gehad op grote eenheden, terwijl kleine en middelgrote eenheden meer veerkracht hebben getoond."

slide1

*17 belangrijkste Europese markten: Amsterdam, Barcelona, Berlijn, Brussel, Dublin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Keulen, Centraal Londen, Luxemburg, Madrid, Milaan, München, Centraal Parijs, Rome, Warschau.

Gemengde prestaties in Europa

De zwakkere leasingtrend is grotendeels te wijten aan minder deals voor eenheden van meer dan 10.000 m². De zes belangrijkste Duitse markten (Berlijn, Frankfurt, Düsseldorf, Hamburg, Keulen en München) rapporteerden een daling van 26%, als rechtstreeks gevolg van de vertraging van de Duitse economie, terwijl Centraal Londen het jaar afsloot met 23% minder en Centraal Parijs 20% verloor.

Omgekeerd worden de economieën van Zuid-Europa gestimuleerd door het toerisme en wordt daar een opname boven het langetermijngemiddelde genoteerd. Dit is het geval voor Madrid en Milaan die ondanks een bescheiden daling van de opname op jaarbasis (respectievelijk -1% en -11%) hun tienjaarsgemiddelden met 5% en 20% overtroffen.

Slide 2

Wilt u meer weten?

Download het persbericht voor meer informatie en statistieken over de kantorenmarkt in 2023.

BNP Paribas Real Estate Press
Media Relations
press.rebe@realestate.bnpparibas
Download het persbericht
Door dit vakje aan te kruisen, geef ik mijn toestemming om commerciële aanvragen of aanbiedingen voor goederen en diensten van BNP Paribas Real Estate te ontvangen.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA

BNP Paribas Real Estate Belgium NV, een naamloze vennootschap, Louizalaan 235, 1050 Brussel gebruikt cookies en andere methoden om informatie over u te verwerken (zoals identificatiegegevens, met inbegrip van uw contactgegevens) met het oog op de behandeling van de verzoeken die u ons via de website stuurt en in sommige gevallen voor marketingdoeleinden. Voor nadere informatie over hoe BNP Paribas Real Estate Belgium NV uw persoonsgegevens in deze context verwerkt en over uw rechten (met inbegrip van uw recht op toegang, correctie, bezwaar tegen verwerking voor marketingdoeleinden en uw recht om instructies te geven over hoe uw persoonsgegevens na uw overlijden zullen worden gebruikt, alsmede, in bepaalde omstandigheden, het recht om gegevens te wissen, de verwerking te beperken, gegevens over te dragen en het recht om bezwaar te maken tegen andere vormen van verwerking) en BNP Paribas Estate Real Belgium NV's verplichtingen op dit gebied, gelieve onze pagina Privacyverklaring te raadplegen, die beschikbaar is op https://data-privacy.realestate.bnpparibas/