Waardering voor onderpand van lening of hypotheek

Schat het onderpandrisico van een lening voor een vastgoedproject

 

De financiering en herfinanciering van vastgoed vereisen een grondige analyse van de risico's voor de instelling die de lening verstrekt. Ons doel is u een breed en alomvattend beeld van uw vastgoedrisico's te geven, zodat u met een gerust gemoed de juiste beslissingen kunt nemen.

Bovenaan de pagina

Uw uitdagingen

Financiering vinden voor uw vastgoed

Om een maximaal rendement en een minimaal risico te garanderen wanneer u een financieringspakket samenstelt, is een goed inzicht in uw behoeften onontbeerlijk:

 

  • U wilt de beschikbaarheid van financiering voor een vastgoedproject nagaan
  • U wilt de financiële risico's van een vastgoedproject inschatten
  • U wilt de ratio's van de financiële voorwaarden van uw lening bepalen en in het bijzonder de loan-to-value ratio (LTV) of de interest-coverage ratio (ICR)
  • U wilt waardeaanpassingen regelmatig bijwerken om uw ratio's en de financiële voorwaarden van uw lening op te volgen
  • U wilt voldoen aan de vereisten van de instelling die de lening verstrekt

Bovenaan de pagina

Onze diensten

De waarde schatten van vastgoed dat wordt gebruikt als onderpand

Wij helpen u de juiste beslissingen te nemen:

 

  • Wij analyseren de markt, de positionering van vastgoed in de markt en wijzigingen in sectorgebonden risico's
  • Wij evalueren de toestand van het vastgoed
  • Wij onderzoeken wettelijke en reglementaire factoren
  • Wij ramen de huuropbrengsten die het gebouw genereert door de financiële weerslag te evalueren van de factoren die de huuropbrengsten kunnen beïnvloeden (periodes van leegstand, faillissement enz.)
  • Wij evalueren de liquiditeit van het vastgoed op de markt in geval van een verkoop tegen reële marktwaarde of een gedwongen verkoop

Bovenaan de pagina

Uw voordelen

Inschatting van de financiële risico's van uw vastgoedproject

U krijgt een duidelijk beeld van de potentiële risico's van een vastgoedproject dankzij:

 

  • Een analyse op basis van de marktrealiteit door grondige, actuele kennis van sectorbenchmarks op het vlak van de waarde en opbrengsten van vastgoed
  • Ondersteuning bij beslissingen om de kwaliteit van een financieringspakket te evalueren
  • Een billijke waardering van het afgedekte risico
  • Een solide onderbouwing voor het ramen van de minimale waarde van vastgoed in geval van een verkoop tegen reële marktwaarde of een gedwongen verkoop
  • Een beproefde methodologie dankzij onze ervaring met de belangrijkste bankiers en financiers

Uw Contacten

Mouloua Nabil

Nabil Mouloua
Valuation
+32 2 643 10 34

Contact

Alloo Jean-Philippe

Jean-Philippe Alloo
Valuation
+32 2 643 10 36

Contact


BNP Paribas Real Estate is ook ...

Valuation Waarderen/Valoriseren

Keuze van vestiging, opnieuw negociëren van de huurovereenkomsten, .... verschillende thema's waar wij de klanten mee kunnen helpen.

Internationaal
In zee gaan met BNP Paribas Real Estate geeft u toegang tot het internationale
netwerk en de lokale expertise van een van de markleiders in dienstverlening Carte implantations
voor commerciaal vastgoed in Europe…
BNP Paribas Real Estate is actief in elke fase van de vastgoedcyclus, naargelang uw behoeften.
 
 
ZOEKEN
X