Beheer van huurcontracten

Garandeer dat de verplichtingen in het huurcontract worden nageleefd

 

Met onze ruime ervaring in het beheer van huurcontracten beschermen wij uw belangen en onderhouden wij goede relaties met uw huurders. Zo garanderen wij stabiele huuropbrengsten en geoptimaliseerde kosten.

Bovenaan de pagina

Uw uitdagingen

Uw opbrengsten optimaliseren en uw huurders behouden

Om uw huurcontracten doeltreffend te beheren, moeten verschillende doelstellingen worden nagestreefd:

 

  • Leegstand tot een minimum beperken
  • Huurgelden efficiënt innen
  • Laattijdige huurbetalingen beheren en toezien op het invorderingsproces
  • Inzicht in vergelijkbare huurgelden en markttarieven
  • Alle wettelijke en contractuele verplichtingen van het huurcontract beheren
  • Op de hoogte blijven van voortdurend veranderende wettelijke verplichtingen
  • Conjunctuurschommelingen volgen om te anticiperen op laattijdige betalingen en wanbetaling

Bovenaan de pagina

Onze diensten

De administratie van uw huurcontracten en de relaties met uw huurders beheren

Wij wenden vijf belangrijke vaardigheden aan om de goede relaties met uw huurders in stand te houden:

 

  • Wij controleren de wettelijke, reglementaire en contractuele verplichtingen van uw huurders en zorgen ervoor dat ze worden nageleefd
  • Wij zorgen voor de facturering en de inning van verschuldigde bedragen en belastingen
  • Wij controleren dat het gebruik van uw vastgoed overeenkomt met het huurcontract door regelmatig inspecties te organiseren
  • Wij beheren wettelijke indexeringen van de huurprijs, aanvragen tot aanpassing van het huurcontract en kennisgevingen
  • Wij verstrekken gedetailleerde gegevens over huurprijzen dankzij onze unieke Europese marktdatabase

Bovenaan de pagina

Uw voordelen

Deskundig beheer van uw huuropbrengsten

U plukt de vruchten van een alomvattend beheer van uw huurcontracten:

 

  • De ervaring van een Europese leider in vastgoedbeheer

  • Opvolging van uw huuropbrengsten door strikt toezicht op de ontvangsten

  • Integratie van wetswijzigingen, waardoor u kunt anticiperen op wijzigende huuropbrengsten

  • Doorlopend marktonderzoek houdt u op de hoogte van de recentste ontwikkelingen, zodat u kunt anticiperen op alle acties die u moet ondernemen ten aanzien van uw huurders

Uw Contacten

Van de Putte Frédéric

Frédéric Van de Putte
+32 2 290 59 20

Contact

Goldfinger David

David Goldfinger
Property Management
+32 2 290 59 48

Contact


BNP Paribas Real Estate is ook ...

Valuation Waarderen/Valoriseren

Keuze van vestiging, opnieuw negociëren van de huurovereenkomsten, .... verschillende thema's waar wij de klanten mee kunnen helpen.

Internationaal
In zee gaan met BNP Paribas Real Estate geeft u toegang tot het internationale
netwerk en de lokale expertise van een van de markleiders in dienstverlening Carte implantations
voor commerciaal vastgoed in Europe…
BNP Paribas Real Estate is actief in elke fase van de vastgoedcyclus, naargelang uw behoeften.
 
 
ZOEKEN
X