Bijstand voor oplevering

Zorg ervoor dat uw vastgoed aan alle normen voldoet en krijg advies voor de toekomstige operationele omstandigheden

 

De periode vóór de oplevering is cruciaal in de levenscyclus van elk vastgoed en vraagt om bijzondere aandacht. Wij verlenen bijstand van ontwerp tot oplevering om optimale operationele omstandigheden te garanderen.

Bovenaan de pagina

Uw uitdagingen

Optimale toekomstige operationele omstandigheden voor uw vastgoed garanderen

Vastgoed correct voorbereiden op de oplevering betekent ervoor zorgen dat het aan alle verplichte normen voldoet én dat het zal beantwoorden aan de behoeften van uw toekomstige huurders. Wij adviseren u dan ook om:

 

  • Oordeelkundig advies in te winnen over de operationele omstandigheden van de gekozen inrichting en uitrusting
  • De verwachte operationele kosten te ramen op basis van beproefde terreinervaring
  • Toe te zien op de kwaliteit van het geleverde werk, zeker ten opzichte van de huidige regelgeving
  • Te waken over de toepassing van wettelijke en contractuele waarborgen
  • Optimale dienstverlening te bieden aan de gebruikers van het gebouw vanaf de oplevering

Bovenaan de pagina

Onze diensten

De oplevering van uw vastgoed ondersteunen en begeleiden

Dankzij onze ervaring kunt u zorgen voor een optimale werking van uw vastgoed vanaf de oplevering:

 

  • Wij helpen u, vanaf de ontwerpfase, om inrichting, uitrusting en technische apparatuur te selecteren en de milieuprestaties van het gebouw en uw bezettingsverwachtingen te bepalen
  • Wij bundelen alle officiële documentatie, stellen operationele budgetten op en zorgen voor offerteaanvragen voor het onderhoud
  • Wij sluiten voor u contracten met de geselecteerde dienstverleners en volgen hen op door middel van regelmatige plaatsbezoeken en KPI's
  • Wij identificeren gebreken, formaliseren bedenkingen bij de betrokken partijen en zien toe op herstellingen
  • Wij zien toe op waarborgen: wij doen namens u een beroep op wettelijke en contractuele waarborgen

Bovenaan de pagina

Uw voordelen

Profiteren van een optimale voorbereiding op de opening van uw gebouw

Wij helpen u de oplevering van uw vastgoed voor te bereiden:

 

  • Onafhankelijke beoordeling van derden die aan het vastgoed werken en van de uitgevoerde werken op basis van onze ervaring in vele projecten
  • Toezicht op herstellingen en schadevergoedingen door fabrikanten
  • Duurzame technische apparatuur dankzij een nauwkeurig bestek voor elke dienst die in het gebouw wordt verleend
  • Optimale tevredenheid van de gebruikers vanaf hun eerste dag in het gebouw

Uw Contacten

Van de Putte Frédéric

Frédéric Van de Putte
+32 2 290 59 20

Contact

Goldfinger David

David Goldfinger
Property Management
+32 2 290 59 48

Contact


BNP Paribas Real Estate is ook ...

Valuation Waarderen/Valoriseren

Keuze van vestiging, opnieuw negociëren van de huurovereenkomsten, .... verschillende thema's waar wij de klanten mee kunnen helpen.

Internationaal
In zee gaan met BNP Paribas Real Estate geeft u toegang tot het internationale
netwerk en de lokale expertise van een van de markleiders in dienstverlening Carte implantations
voor commerciaal vastgoed in Europe…
BNP Paribas Real Estate is actief in elke fase van de vastgoedcyclus, naargelang uw behoeften.
 
 
ZOEKEN
X