Met deze studie Smart Metropolis 'Rijsel' bieden we u een nieuwe kijk op de uitdagingen van Rijsel als slimme metropool. Via verschillende vragen rond economie, mobiliteit, levenskwaliteit en milieu, maar ook via getuigenissen van lokale en internationale beleidsmakers en een reeks belangrijke cijfers over de vastgoedmarkt, komt u meer te weten over deze uitdagingen:

Welke verschillende betekenissen heeft Rijsel vandaag? 'Métropole Européenne de Lille', 'Métropole-Campus' of 'Métropole urbaine agricole'?
Hoe en in welke mate past de Smart Metropolis Rijsel binnen een bredere grensoverschrijdende dynamiek als Europese metropool?
Hoe kunnen grote stadsprojecten zoals de nieuwe wijk Saint-Sauveur, Euralille 3000 of het PLU2 ('plan local d'urbanisme' of lokaal bestemmingsplan) de metropool Rijsel duurzaam vernieuwen?

 

Smart Metropolis Rijsel

ONTVANG DE STUDIE

De collectie Slimme Metropolen nodigt u uit om de Franse en Europese metropolen te ontdekken die zich laten leiden door een toekomstgerichte dynamiek en het smart city-model nastreven. Thema’s zoals economie, mobiliteit, levensstijl, populatie en milieu komen daarbij aan bod, evenals grote stedelijke projecten voor de toekomst die de stad van morgen zullen vormgeven.

Klik hier om de studie te ontvangen
 - 
Door dit vakje aan te kruisen, geef ik mijn toestemming om commerciële aanvragen of aanbiedingen voor goederen en diensten van BNP Paribas Real Estate te ontvangen.
* Verplichte velden. Indien deze velden niet worden ingevuld, zullen we uw aanvraag niet kunnen behandelen.
BNP Paribas Real Estate Belgium SA/NV, naamloze vennootschap, Louizalaan 235, 1050 Brussel verwerkt informatie over u zoals identificatiegegevens waaronder contactgegevens om vragen die u ons voorlegt via de website te behandelen, en in sommige gevallen voor marketingdoeleinden, onder meer met behulp van cookies. Meer informatie over de manier waarop BNP Paribas Real Estate Belgium SA/NV uw persoonsgegevens in die context verwerkt en over uw rechten (met name uw recht op inzage, rechtzetting, bezwaar tegen de verwerking voor prospectiedoeleinden en uw recht om richtlijnen te geven voor het gebruik van uw persoonsgegevens na uw overlijden, en in bepaalde omstandigheden, een recht op wissing, beperking van de verwerking, gegevensoverdraagbaarheid en een recht om bezwaar te maken tegen andere verwerkingsvormen) en de verplichtingen van BNP Paribas Real Estate Belgium SA/NV in dat opzicht, vindt u in onze Kennisgeving Gegevensbescherming op https://data-privacy.realestate.bnpparibas/.