Waardering voor prestatieopvolging

Evalueer de rentabiliteit van uw vastgoedportefeuille

 

Een realistische inschatting van de prestaties van uw vastgoed vereist betrouwbare en actuele informatie. Dat is extra belangrijk bij volatiele markten en tegenstrijdige gegevens.

Bovenaan de pagina

Uw uitdagingen

Beschikken over de nodige indicatoren om uw vastgoed te beheren

Om de financiële prestaties van uw portefeuille te meten, moet u regelmatig en nauwkeurig de waarde van uw vastgoed opvolgen:

 

  • U wilt een nauwkeurige waardering van al uw vastgoed en de mogelijkheid om de prestaties ervan op elk ogenblik te meten
  • U wilt de hefbomen identificeren om het rendement te verbeteren
  • U wilt stabiele waarderingsmethodes en metingen gebruiken
  • U wilt de veronderstellingen van uw vastgoedbeheerders doorlichten voor een breder en onafhankelijk beeld van uw portefeuille
  • U wilt uw partners geruststellen en aan hun vereisten voldoen 

Bovenaan de pagina

Onze diensten

Regelmatige waardering van uw vastgoed en formulering van aanbevelingen

Wij verstrekken actuele informatie en stellen u in staat om uw vastgoedportefeuille zo goed mogelijk te beheren:

 

  • Wij bepalen de frequentie en het tijdschema van de waardering

  • Wij kiezen waarderingsmethodes op basis van het vastgoed in uw portefeuille en de huidige regelgeving

  • Wij maken een nauwkeurig rapport over de sterktes en zwaktes van uw vastgoed en wijzen op kansen en bedreigingen

  • Wij geven waarderingsaanbevelingen, identificeren verbetermogelijkheden voor elk vastgoed, ontwikkelen scenario's op basis van de marktvooruitzichten en meten het rendement

Bovenaan de pagina

Uw voordelen

Betere prestaties van uw vastgoedportefeuille

U krijgt betrouwbare waarderingen volgens internationale procedures om uw vastgoed doeltreffend te beheren en de prestaties ervan te optimaliseren:

 

  • Een waardering die rekening houdt met de marktrealiteit dankzij onze ervaring op de vastgoedmarkt en ons voortdurende marktonderzoek
  • Een betrouwbaar beheermechanisme voor uw vastgoedportefeuille
  • Gemoedsrust bij het opstellen van financiële staten voor boekhouders en aandeelhouders
  • Advies op maat van een eigen contactpersoon, die een beroep doet op lokale en internationale gespecialiseerde experts voor elk type vastgoed
  • Meer financiering van uw bank en financiers
  • Coherente waarderingsmethodes dankzij ons gerenommeerde internationale netwerk

Uw Contacten

Mouloua Nabil

Nabil Mouloua
Valuation
+32 2 643 10 34

Contact

Alloo Jean-Philippe

Jean-Philippe Alloo
Valuation
+32 2 643 10 36

Contact


BNP Paribas Real Estate is ook ...

Valuation Waarderen/Valoriseren

Keuze van vestiging, opnieuw negociëren van de huurovereenkomsten, .... verschillende thema's waar wij de klanten mee kunnen helpen.

Internationaal
In zee gaan met BNP Paribas Real Estate geeft u toegang tot het internationale
netwerk en de lokale expertise van een van de markleiders in dienstverlening Carte implantations
voor commerciaal vastgoed in Europe…
BNP Paribas Real Estate is actief in elke fase van de vastgoedcyclus, naargelang uw behoeften.
 
 
ZOEKEN
X